Przejdź do treści
Strona główna

Budowa Linii Tramwajowej KST, etap IV: ul. Meissnera – Mistrzejowice w formule PPP. Numer referencyjny: 2/IV/2018

Budowa Linii Tramwajowej KST, etap IV: ul. Meissnera – Mistrzejowice w formule PPP. Numer referencyjny: 2/IV/2018
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem przedsięwzięcia jest zaprojektowanie, budowa i udostępnienie na rzecz podmiotu publicznego torowiska tramwajowego.
Podmiot publiczny Zarząd Dróg Miasta Krakowa
Partner prywatny
Rodzaj podmiotu publicznego Jednostka budżetowa
Lokalizacja projektu Kraków
Województwo Małopolskie
Sektor podstawowy Infrastruktura transportowa
Data wszczęcia postępowania 06-04-2018
Status realizacji Składanie i ocena ofert
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 523 625 420,00 zł
Przedział wartości Bardzo duże (100-500 mln)
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: sekretariat@zdmk.krakow.pl
Tel.: 12 616 71 71