Przejdź do treści
Strona główna

Budowa letniego parku wodnego – miejsca rekreacji dla mieszkańców Wałbrzycha

Budowa letniego parku wodnego – miejsca rekreacji dla mieszkańców Wałbrzycha
Syntetyczny opis projektu Celem projektu jest poprawa jakości usług publicznych w Gminie Wałbrzych poprzez wytworzenie nowej infrastruktury wypoczynkowo-rekreacyjnej, obejmującej basen odkryty - letni park wodny w Wałbrzychu.
Podmiot publiczny Miasto Wałbrzych
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Wałbrzych
Województwo Dolnośląskie
Sektor podstawowy Sport i turystyka
Data wszczęcia postępowania Brak danych
Status realizacji Ocena efektywności
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego Brak danych
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 42 724 603,00 zł
Przedział wartości Duże (40-100 mln)
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: bzp@um.walbrzych.pl
Tel.: 74 66 55 100