Przejdź do treści
Strona główna

Budowa kwatery składowania odpadów wraz z infrastrukturą techniczną na terenie Gminy Bisztynek w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Numer referencyjny: GMP.271.17.2018

Budowa kwatery składowania odpadów wraz z infrastrukturą techniczną na terenie Gminy Bisztynek w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Numer referencyjny: GMP.271.17.2018
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem zamówienia jest budowa kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z infrastrukturą techniczną na terenie Gminy Bisztynek w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Do obowiązków Partnera Prywatnego należeć będzie sfinansowanie robót budowlanych, wykonanie robót budowlanych na podstawie przekazanej przez Podmiot Publiczny dokumentacji oraz utrzymanie techniczne powstałej infrastruktury. Oprócz tego, Partner Prywatny pełnić będzie funkcję podmiotu zarządzającego składowiskiem odpadów.
Podmiot publiczny Gmina Bisztynek - Urząd Miejski w Bisztynku
Partner prywatny
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejsko-wiejska
Lokalizacja projektu Bisztynek
Województwo Warmińsko-mazurskie
Sektor podstawowy Gospodarka odpadami
Data wszczęcia postępowania 13-10-2018
Status realizacji Prowadzenie negocjacji
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 9 800 000,00 zł
Przedział wartości Małe (5-40 mln)
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: zamowienia.publiczne@bisztynek.pl
Tel.: 89 521 64 00