Przejdź do treści
Strona główna

Budowa konstancińskiego centrum uzdrowiskowego.

Budowa konstancińskiego centrum uzdrowiskowego.
Syntetyczny opis projektu Ośrodek w Konstancinie przy Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie zostanie powołany, jako odrębna, nowoczesna jednostka w strukturze szpitala w celu rozszerzenia i uzupełnienia zakresów obecnie realizowanych świadczeń zdrowotnych dla pełnego, kompleksowego leczenia pacjentów ze schorzeniami głownie kardiologicznymi, ale również innymi wymagającymi leczenia uzdrowiskowego. Głównymi odbiorcami usług świadczonych w ośrodku będą pacjenci i kuracjusze trafiający poprzez NFZ, ZUS, KRUS i PFRON. Powstanie ośrodka rehabilitacyjno sanatoryjnego pozwoli na przeniesienie pacjentów hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych i zwolnienie zajmowanych łóżek. Spowoduje to skrócenie kosztów pobytu w drogich oddziałach specjalistycznych oraz pozwoli na przyjęcie kolejnych pacjentów oczekujących na hospitalizację diagnostyczną lub zabiegową. Tym samym wpłynie na racjonalizację wykorzystania zasobów.
Podmiot publiczny Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - jednostka realizująca: Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie
Rodzaj podmiotu publicznego Administracja rządowa
Lokalizacja projektu Konstancin-Jeziorna
Województwo Mazowieckie
Sektor podstawowy Ochrona zdrowia
Data wszczęcia postępowania Brak danych
Status realizacji Ocena efektywności
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego Brak danych
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 100 000 000,00 zł
Przedział wartości Bardzo duże (100-500 mln)
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: dyrekcja@cskmswia.pl
Tel.: 22 508 10 60