Przejdź do treści
Strona główna

Budowa kompleksu szkoły podstawowej przy ul. Formeli w Rumi w formule Partnerstwa Publiczno - Prywatnego

Budowa kompleksu szkoły podstawowej przy ul. Formeli w Rumi w formule Partnerstwa Publiczno - Prywatnego
Syntetyczny opis projektu Celem projektu jest budowa szkoły wraz infrastrukturą sportową i gabinetami specjalistycznymi, dla ok. 1000 uczniów, przy użyciu budownictwa modułowego
Podmiot publiczny Gmina Miejska Rumia
Partner prywatny
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Rumia
Województwo Pomorskie
Sektor podstawowy Budynki publiczne
Data wszczęcia postępowania brak danych
Status realizacji Pomysł
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 2)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 45 000 000,00 zł
Przedział wartości Duże (40-100 mln)
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: urzad@um.rumia.pl
Tel.: 58 679 65 00