Przejdź do treści
Strona główna

Budowa kolei gondolowej w Dusznikach-Zdroju.

Budowa kolei gondolowej w Dusznikach-Zdroju.
Syntetyczny opis projektu Przedsięwzięcie dotyczy zaprojektowania, budowy i eksploatacji kolei gondolowej oraz obiektów restauracyjno-hotelarskich przy stacjach początkowej i końcowej kolei. Wynagrodzeniem koncesjonariusza mają być dochody ze sprzedaży biletów i usług restauracyjno-hotelarskich.
Podmiot publiczny Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju
Partner prywatny
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Duszniki-Zdrój
Województwo Dolnośląskie
Sektor podstawowy Sport i turystyka
Data wszczęcia postępowania II półrocze 2022 r.
Status realizacji Ocena efektywności
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w trybie koncesji (art. 4 ust. 2)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 160 000 000,00 zł
Przedział wartości Bardzo duże (100-500 mln)
Wsparcie UE (Tak/Nie) Tak - planowane
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: zastepca@duszniki.pl
Tel.: 74 869 76 60