Przejdź do treści
Strona główna

Budowa kaskady odcinka Odry swobodnie płynącej - od Brzegu Dolnego do ujścia Nysy Łużyckiej.

Budowa kaskady odcinka Odry swobodnie płynącej - od Brzegu Dolnego do ujścia Nysy Łużyckiej.
Syntetyczny opis projektu Przedsięwzięcie obejmie modernizację i rozbudowę Odrzańskiej Drogi Wodnej od Malczyc do ujścia Nysy Łużyckiej. Kaskadyzacja ww. odcinka Odry pozwoli na powstanie drogi wodnej o międzynarodowym znaczeniu, a także na włączenie tej drogi wodnej do sieci TEN-T. Podniesienie parametrów drogi wodnej umożliwi regularny transport ładunków z uprzemysłowionego rejonu Śląska do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu oraz do portów Europy Zachodniej . Projekt zakłada budowę 16 stopni wodnych: Rajczyn, Orsk, Wietrzyce, Głogów, Skidniów, Bytom Odrzański, Nowa Sól, Młynkowo, Klenica, Głuchów, Cigacice, Brody, Będów, Krosno Odrzańskie, Osiecznica, Krzesin.
Podmiot publiczny Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Partner prywatny
Rodzaj podmiotu publicznego Administracja rządowa
Lokalizacja projektu Odcinek rzeki Odry od Ścinawy do ujścia Nysy Łużyckiej
Województwo Dolnośląskie-Lubuskie
Sektor podstawowy Infrastruktura transportowa
Data wszczęcia postępowania Brak danych
Status realizacji Ocena efektywności
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 6 600 000 000,00 zł
Przedział wartości Największe (>500 mln)
Wsparcie UE (Tak/Nie) Tak - planowane
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: SekretariatDGWiZS@mgm.gov.pl
Tel.: 22 583 85 50