Przejdź do treści
Strona główna

Budowa Kanału Śląskiego.

Budowa Kanału Śląskiego.
Syntetyczny opis projektu Przedsięwzięcie obejmie zaprojektowanie, sfinansowanie i budowę śródlądowej drogi wodnej o znaczeniu międzynarodowym. Kanał Śląski będzie miał istotne znaczenie dla rozwoju śródlądowego transportu wodnego poprzez zapewnienie połączenia drogi wodnej Górnej Wisły z Odrzańską Drogą Wodną, co przyczyni się do włączenia tej drogi wodnej do europejskiego systemu transportowego, w tym również do sieci TEN-T. Ponadto powstanie międzynarodowej drogi wodnej, oprócz rozwoju żeglugi śródlądowej, przyczyni się do aktywizacji regionu i odciążenia dróg i linii kolejowych na odcinku Wrocław-Kraków.
Podmiot publiczny Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Partner prywatny
Rodzaj podmiotu publicznego Administracja rządowa
Lokalizacja projektu Brak danych
Województwo Śląskie-Opolskie-Małopolskie
Sektor podstawowy Infrastruktura transportowa
Data wszczęcia postępowania Termin wszczęcia postępowania będzie wynikał z dokumentacji planistycznej.
Status realizacji Ocena efektywności
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 11 000 000 000,00 zł
Przedział wartości Największe (>500 mln)
Wsparcie UE (Tak/Nie) Tak - planowane
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: SekretariatDGWiZS@mgm.gov.pl
Tel.: 22 583 85 50