Strona główna

Budowa instalacji do termicznego przekształcenia osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Bielawie

Budowa instalacji do termicznego przekształcenia osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Bielawie
Syntetyczny opis projektu Celem inwestycji jest budowa instalacji do termicznego przekształcania osadów ściekowych powstających na terenie działalności Spółki: efektywnej, ekonomicznej, bezpiecznej dla środowiska, bez udziału dodatkowego czynnika energetycznego. Technologia ta powinna całkowicie zneutralizować powstały osad, zminimalizować jego ilość oraz całkowicie usunąć z terenu oczyszczalni. W ramach projektu powinna powstać kompletna stacja termicznego przekształcania osadów ściekowych powstających na oczyszczalni ścieków w Bielawie oraz dowożonych z oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie. Powyższe pozwoli na zastąpienie dotychczasowego sposobu zagospodarowania osadów ściekowych (rolnicze wykorzystanie) co, poprzez eliminację przedostania się do gleby szkodliwych substancji zawartych w ściekach, stanowić będzie korzyść dla środowiska.
Podmiot publiczny Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
Partner prywatny
Rodzaj podmiotu publicznego Spółka komunalna
Lokalizacja projektu Bielawa
Województwo Dolnośląskie
Sektor podstawowy Gospodarka wodno-kanalizacyjna
Data wszczęcia postępowania IV kwartał 2020
Status realizacji Wybór doradców
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 15 000 000,00 zł
Przedział wartości Małe (5-40 mln)
Wsparcie UE (Tak/Nie) Tak
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: wik@wik.dzierzoniow.pl
Tel.: 74 832 37 01 do 04