Strona główna

Budowa i utrzymanie wiat przystankowych w Warszawie

Budowa i utrzymanie wiat przystankowych w Warszawie

Koncesja na budowę i utrzymanie wiat przystankowych w Warszawie.

Celem projektu było postawienie w sumie 1580 sztuk wiat przystankowych, wg 3 projektów: "konkursowego", "konserwatorskiego" oraz ''seryjnego", a także montaż dodatkowego wyposażenia na przystankach, tj. ławeczek, stojaków rowerowych, słupków przystankowych.

W czasie trwania umowy koncesji, partner prywatny odpowiada za utrzymanie i konserwację wiat, tj. ponosi koszty związane z: oświetleniem, myciem i naprawami. W zamian za ich postawienie i utrzymanie, partner prywatny - koncesjonariusz - otrzymał prawo do korzystania z powierzchni reklamowych umieszczonych na wymienionych przystankach. Na wiatach zostały zamontowane nośniki reklamowe.
Korzyści finansowe pobierane z powierzchni reklamowych umieszczonych na przystankach są jedyną formą wynagrodzenia koncesjonariusza.
Miasto nie przewiduje żadnej formy dofinansowania przedsięwzięcia z własnego budżetu.

Umowa PPP została podpisana z wykonawcą w grudniu 2013 r., a okres trwania umowy mija w październiku 2022 r.  

 

Więcej szczegółów o projekcie tutaj

Zobacz film o tej inwestycji