Przejdź do treści
Strona główna

Budowa i utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Marki

Budowa i utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Marki
Syntetyczny opis projektu Przedsięwzięcie ma służyć realizacji zadań publicznych należących do zakresu zadań własnych Podmiotu Publicznego zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym, w tym w szczególności zadań w zakresie: 1) gminnych dróg, ulic, oraz organizacji ruchu drogowego poprzez poprawę płynności ruchu (odciążenie ruchu w mieście) oraz poprawienie komfortu życia mieszkańców; 2) ochrony środowiska poprzez poprawę jakości powietrza atmosferycznego, a także obniżenie poziomu hałasu i drgań w obszarach zabudowy mieszkaniowej; 3) poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.
Podmiot publiczny Gmina Miasto Marki
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Marki
Województwo Mazowieckie
Sektor podstawowy Infrastruktura transportowa
Data wszczęcia postępowania 28-10-2021
Status realizacji Prowadzenie negocjacji
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 67 354 593,40 zł
Przedział wartości Duże (40-100 mln)
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: urzad.miasta@marki.pl
Tel.: 227811003