Strona główna

Budowa i rozbudowa budynków oraz infrastruktury użyteczności publicznej oraz infrastruktury mieszkaniowej i usługowej w Mieście Rumia w formule Partnerstwa Publiczno - Prywatnego

Budowa i rozbudowa budynków oraz infrastruktury użyteczności publicznej oraz infrastruktury mieszkaniowej i usługowej w Mieście Rumia w formule Partnerstwa Publiczno - Prywatnego
Syntetyczny opis projektu Budowa i rozbudowa budynków oraz infrastruktury użyteczności publicznej (cel publiczny) oraz infrastruktury mieszkaniowej i usługowej (cel komercyjny) w Rumii. Łączna powierzchnia nieruchomości położonych w obszarze ul. Rajskiej i ul. Topolowej, będących własnością Gminy Miejskiej Rumia przeznaczona na cel komercyjny wynosi 11,4ha.
Podmiot publiczny Gmina Miejska Rumia
Partner prywatny
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Rumia
Województwo Pomorskie
Sektor podstawowy Budynki publiczne
Data wszczęcia postępowania Brak danych
Status realizacji Wybór doradców
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego Brak danych
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 20 000 000,00 zł
Przedział wartości Małe (5-40 mln)
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: urzad@um.rumia.pl
Tel.: 58 679 65 00