Przejdź do treści
Strona główna

Budowa i przebudowa dróg publicznych zlokalizowanych w Podkowie Leśnej wraz z ich utrzymaniem.

Budowa i przebudowa dróg publicznych zlokalizowanych w Podkowie Leśnej wraz z ich utrzymaniem.
Syntetyczny opis projektu W ramach Przedsięwzięcia obowiązkiem partnera prywatnego będzie zaprojektowanie, sfinansowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z budową oraz przebudową dróg zlokalizowanych w Mieście Podkowa Leśna, a następnie świadczenie usług utrzymania technicznego przez pozostały okres obowiązywania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.
Podmiot publiczny Miasto Podkowa Leśna - Urząd Miasta Podkowa Leśna
Partner prywatny
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Podkowa Leśna
Województwo Mazowieckie
Sektor podstawowy Infrastruktura transportowa
Data wszczęcia postępowania 04-09-2018
Status realizacji Pomysł
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto Brak danych
Przedział wartości Brak danych
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: urzadmiasta@podkowalesna.pl
Tel.: 22 759 21 00, w 122, 123