Przejdź do treści
Strona główna

Budowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu gostyńskiego w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego. 

Budowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu gostyńskiego w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego. 
Syntetyczny opis projektu Przedsięwzięcie pn. Budowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu gostyńskiego w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego pozwoli na remont 29,391 km dróg powiatowych, z czego na obszarze gminy Gostyń 4,258 km, na ternie Gminy Krobia 15,092 km, na ternie gminy Piaski 4,745 km, i na ternie gminy Pępowo 5,296 km. Roboty będą obejmować położenie masy bitumicznej na istniejących drogach, wyrównanie profili dróg oraz uzupełnienie poboczy. Wykonywane będą także roboty brukarskie związane z wymianą krawężników. (Na niektórych odcinkach zostaną wykonane chodniki i kanalizacja deszczowa. Przewiduje się, że prace będą realizowane w okresie od 2018 do 2019 roku na takich odcinkach dróg powiatowych jak: pomiędzy Krobią a Domachowem, pomiędzy Krajewicami, Ziółkowem i Rębowem, Krobią Starą a Domachowem, Ludwinowem a Kościuszkowem i pomiędzy Ludwinowem, Sułkowicami a Wymysłowem. Modernizacji zostaną poddane także fragmenty dróg: od Domachowa do Rębowa, od Wymysłowa do Żychlewa oraz odcinek drogi powiatowej od skrzyżowania z drogą wojewódzką 434 do miejscowości Krajewice)
Podmiot publiczny Starostwo Powiatowe w Gostyniu
Partner prywatny
Rodzaj podmiotu publicznego Starostwo Powiatowe
Lokalizacja projektu Teren powiatu gostyńskiego: gmina Gostyń, gmina Krobia, gmina Piaski, gmina Pępowo
Województwo Wielkopolskie
Sektor podstawowy Infrastruktura transportowa
Data wszczęcia postępowania 28-04-2017
Status realizacji Pomysł
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 8 729 235,77 zł
Przedział wartości Małe (5-40 mln)
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: promocja@powiat.gostyn.pl
Tel.: 65 575 25 13