Przejdź do treści
Strona główna

Budowa i eksploatacja Wielofunkcyjnego Domu Pogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym koło Dywit.

Budowa i eksploatacja Wielofunkcyjnego Domu Pogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym koło Dywit.
Syntetyczny opis projektu Projekt dotyczy budowy Wielofunkcyjnego Domu Pogrzebowego wraz ze spopielarnią.
Podmiot publiczny Gmina Olsztyn
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Olsztyn
Województwo Warmińsko-mazurskie
Sektor podstawowy Inne
Data wszczęcia postępowania 28-01-2020
Status realizacji Składanie i ocena ofert
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w trybie koncesji (art. 4 ust. 2)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 8 655 000,00 zł
Przedział wartości Małe (5-40 mln)
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: przetargi@olsztyn.eu
Tel.: 89 527 31 11 w. 325