Przejdź do treści
Strona główna

Budowa hali sportowo-widowiskowej z basenem w Lesznie

Budowa hali sportowo-widowiskowej z basenem w Lesznie
Syntetyczny opis projektu Planuje się budowę obiektu hali sportowo-widowiskowej z basenem, który zcentralizowałby funkcję sportową, spełnił potrzeby mieszkańców w zakresie rekreacji oraz umożliwił organizowanie imprez sportowych i kulturalnych. Podstawowym przeznaczeniem hali jest funkcja sportowo –treningowa, dająca możliwość organizowania rozgrywek ligowych na wszystkich szczeblach, łącznie z Ekstraklasą. Zaplanowano też basen pływacko -szkoleniowy o wymiarach 25x15m. Obiekt powinien stwarzać możliwość zapewnienia rozrywki mieszkańcom miasta, umożliwiając czynne i bierne uczestnictwo w zajęciach sportowych, ruchowych, odnowy biologicznej, imprezach okolicznościowych i kulturalnych (np. wystawy, pokazy, koncerty) oraz w zajęciach związanych ze sportami wodnymi.
Podmiot publiczny Miasto Leszno
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Leszno
Województwo Wielkopolskie
Sektor podstawowy Sport i turystyka
Data wszczęcia postępowania Brak danych
Status realizacji Ocena efektywności
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 80 000 000,00 zł
Przedział wartości Duże (40-100 mln)
Doradztwo (Tak/Nie) Nie
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: um@leszno.pl
Tel.: 65 529 81 00