Przejdź do treści
Strona główna

Budowa hali sportowej w Kamionce Wielkiej

Budowa hali sportowej w Kamionce Wielkiej
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem przedsięwzięcia jest dokończenie budowy, wyposażenie i zarządzanie budynkiem hali sportowej w Kamionce Wielkiej.
Podmiot publiczny Gmina Kamionka Wielka
Partner prywatny
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina wiejska
Lokalizacja projektu Kamionka Wielka
Województwo Małopolskie
Sektor podstawowy Sport i turystyka
Data wszczęcia postępowania Brak danych
Status realizacji Pomysł
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego Brak danych
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 5 000 000,00 zł
Przedział wartości Małe (5-40 mln)
Wsparcie UE (Tak/Nie) Brak danych
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: gmina@kamionkawielka.pl
Tel.: 18 445 60 17