Przejdź do treści
Strona główna

Budowa elektrowni fotowoltaicznych wraz z przyłączami na terenie Bielawy, Dzierżoniowa i Gminy Dzierżoniów

Budowa elektrowni fotowoltaicznych wraz z przyłączami na terenie Bielawy, Dzierżoniowa i Gminy Dzierżoniów
Syntetyczny opis projektu Budowa farm fotowoltaicznych w następujących, przeznaczonych pod dzierżawę, lokalizacjach: oczyszczalnie ścieków w Bielawie i Dzierżoniowie, działki nr 57/6, 57/5 przy drodze powiatowej Mościsko- Tuszyn. Zamawiający dopuszcza wykonanie poszczególnych elektrowni w ramach odrębnych zleceń, przez odrębnych wykonawców. Efektem Projektu ma być zakup przez Zamawiającego energii elektrycznej wytworzonej przez Wykonawcę po cenach niższych od aktualnej ceny rynkowej energii. Pozyskana energia będzie wykorzystywana na rzecz obiektów Zamawiającego. Nadwyżki energii będą podlegały w pierwszej kolejności odsprzedaży do uczestników Dzierżoniowskiego Klastra Energii lub do sieci elektroenergetycznej. Partner prywatny odpowiedzialny będzie za wkład inwestycyjny, know-how, eksploatację.
Podmiot publiczny Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.
Partner prywatny
Rodzaj podmiotu publicznego Spółka komunalna
Lokalizacja projektu Dzierżoniów, Bielawa, Gmina Dzierżoniów
Województwo Dolnośląskie
Sektor podstawowy Energetyka
Data wszczęcia postępowania Brak danych
Status realizacji Pomysł
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 20 000 000,00 zł
Przedział wartości Małe (5-40 mln)
Wsparcie UE (Tak/Nie) Tak
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: wik@wik.dzierzoniow.pl
Tel.: 74 832 37 01 / 04