Przejdź do treści
Strona główna

Budowa Cmentarza Miejskiego przy ul. Marantowskiej

Budowa Cmentarza Miejskiego przy ul. Marantowskiej
Syntetyczny opis projektu Działka przeznaczona na cmentarz zlokalizowana jest w północnej części Konina, pomiędzy DK 25 (ul.Przemysłowa), a bocznicą kolejową. Od północy biegnie niewielki ciek wodny wzdłuż ulicy Marantowskiej, od południa i wschodu granicę stanowi las, na zachodzie granicą jest ulica Gajowa. Obszar oddalony jest od zabudowań mieszkalnych przy ulicy Gajowej o około 100 m, a od zabudowy przemysłowej około 150 m. Teren posiada sieć wodociągową. Dostęp do drogi publicznej obecnie istnieje od ulicy Marantowskiej, Gajowej i Przemysłowej poprzez sąsiednie działki. Powierzchnia działki – 20,0251 ha (100%) – brak istniejącej zabudowy, teren orny, długość działki ok. 820 m, a największa szerokość ok. 400 m. Działka nr 312/2, w formie wielokąta o nieregularnym kształcie. Wstępne oczekiwania w stosunku do nowego cmentarza: • Projektowana powierzchnia zabudowy (4 - 5 budynków): ok. 2.300 m² (np. budynek administracyjny, dom przedpogrzebowy z kaplicą, budynek gospodarczy, spopielarnia) • Powierzchnia utwardzona – alejki wewnętrzne ok. 53.300 m² • Powierzchnia grzebalna 11,0635 ha = 110.635 m² • Okres użytkowania cmentarza przewiduje się na 100 – 150 lat. • Możliwość etapowania inwestycji.
Podmiot publiczny Miasto Konin
Partner prywatny
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Konin
Województwo Wielkopolskie
Sektor podstawowy Inne
Data wszczęcia postępowania Brak danych
Status realizacji Pomysł
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego Brak danych
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 20 000 000,00 zł
Przedział wartości Małe (5-40 mln)
Wsparcie UE (Tak/Nie) Brak danych
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
Tel.: 63 240 11 11