Strona główna

Budowa cmentarza komunalnego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego na terenie Miasta Gorlice. Numer referencyjny: OR-III.271.2.52.2018

Budowa cmentarza komunalnego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego na terenie Miasta Gorlice. Numer referencyjny: OR-III.271.2.52.2018
Syntetyczny opis projektu Budowa cmentarza komunalnego z domem pogrzebowym (kostnicą), zagospodarowaniem terenu, drogą dojazdową, parkingami, przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej ul. Dukielskiej z drogą gminną ul. Łąkowa oraz infrastrukturą techniczną w Gorlicach. Inwestycja polegająca na budowie cmentarza komunalnego nie posiada charakteru komercyjnego. Cmentarz komunalny będzie obiektem użyteczności publicznej służącym do realizacji jednego z podstawowych zadań gminy, wymienionych w ustawie o samorządzie gminnym.
Podmiot publiczny Miasto Gorlice - Urząd Miejski w Gorlicach
Partner prywatny
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Gorlice
Województwo Małopolskie
Sektor podstawowy Inne
Data wszczęcia postępowania 30-11-2018
Status realizacji Pomysł
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 13 689 381,96 zł
Przedział wartości Małe (5-40 mln)
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: um@um.gorlice.pl
Tel.: 18 355 12 11