Przejdź do treści
Strona główna

Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Płocku w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Numer referencyjny: WZP.271.1.48.2017/AS

Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Płocku w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Numer referencyjny: WZP.271.1.48.2017/AS
Syntetyczny opis projektu Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie mieszkańcom Miasta Płock i regionu dostępu do całorocznej, wielofunkcyjnej infrastruktury sportowej i rekreacji wodnej, a tym samym wzbogacenie obecnej oferty programowej o nowe usługi sportowe, rekreacyjne, dla osób w różnym przedziale wiekowym oraz o różnym stanie zdrowia i poziomie sprawności.
Podmiot publiczny Urząd Miasta Płocka
Partner prywatny
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Płock
Województwo Mazowieckie
Sektor podstawowy Sport i turystyka
Data wszczęcia postępowania 05-04-2017
Status realizacji Składanie i ocena ofert
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 66 374 250,00 zł
Przedział wartości Duże (40-100 mln)
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: info@plock.eu
Tel.: 24 367 15 84