Przejdź do treści
Strona główna

Budowa centrum rekreacyjno - kulturalnego w Miedźnie, w systemie zaprojektuj i wybuduj, w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

Budowa centrum rekreacyjno - kulturalnego w Miedźnie, w systemie zaprojektuj i wybuduj, w formule partnerstwa publiczno-prywatnego
Syntetyczny opis projektu Budowa centrum rekreacyjno - kulturalnego w Miedźnie, w systemie zaprojektuj i wybuduj, w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, w którego skład wchodzi: budowa krytego basenu pływackiego wraz z zapleczem, budowa sali koncertowo – widowiskowej wraz zapleczem, oraz zagospodarowanie terenu wokół – utworzenie przestrzeni publicznej pełniącej funkcję rynku miejskiego.
Podmiot publiczny Gmina Miedźno
Partner prywatny
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina wiejska
Lokalizacja projektu Miedźno
Województwo Śląskie
Sektor podstawowy Budynki publiczne
Data wszczęcia postępowania Brak danych
Status realizacji Pomysł
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego Brak danych
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 30 000 000,00 zł
Przedział wartości Małe (5-40 mln)
Wsparcie UE (Tak/Nie) Brak danych
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: ug@miedzno.pl
Tel.: 34 317 80 10