Przejdź do treści
Strona główna

Budowa Centrum Rekreacyjnego „Jaszczurówka” w Mucharzu.

Budowa Centrum Rekreacyjnego „Jaszczurówka” w Mucharzu.
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem przedsięwzięcia jest zaprojektowanie, budowa i eksploatacja Centrum Rekreacyjnego w celu organizacji przestrzeni sprzyjającej rekreacji i wypoczynkowi oraz turystyce na terenie gminy Mucharz przy zbiorniku Swinna-Poręba.
Podmiot publiczny Gmina Mucharz - Urząd Gminy Mucharz
Partner prywatny Gmina wiejska
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina wiejska
Lokalizacja projektu Jaszczurowa
Województwo Małopolskie
Sektor podstawowy Sport i turystyka
Data wszczęcia postępowania sierpień 2019 r.
Status realizacji Pomysł
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w trybie koncesji (art. 4 ust. 2)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 5 000 000,00 zł
Przedział wartości Małe (5-40 mln)
Wsparcie UE (Tak/Nie) Tak - planowane
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: gmina@mucharz.pl
Tel.: 33 876 14 86