Przejdź do treści
Strona główna

Budowa Centrum Przesiadkowego z parkingiem kubaturowym oraz obiektem wielofunkcyjnym na Placu Zawiszy Czarnego w Szczecinie

Budowa Centrum Przesiadkowego z parkingiem kubaturowym oraz obiektem wielofunkcyjnym na Placu Zawiszy Czarnego w Szczecinie
Syntetyczny opis projektu Centrum przesiadkowe z dworcem autobusowym, parkingiem wielopoziomowym i częścią komercyjną.
Podmiot publiczny Miasto Szczecin
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Szczecin
Województwo Zachodniopomorskie
Sektor podstawowy Infrastruktura transportowa
Data wszczęcia postępowania Brak danych
Status realizacji Wybór doradców
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego Brak danych
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto Brak danych
Przedział wartości Brak danych
Doradztwo (Tak/Nie) Nie
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: mbil@um.szczecin.pl
Tel.: 91 433 15 60