Przejdź do treści
Strona główna

Budowa centrum opieki geriatrycznej na terenach po dawnym Szpitalu Powiatowym w Żywcu.

Budowa centrum opieki geriatrycznej na terenach po dawnym Szpitalu Powiatowym w Żywcu.
Syntetyczny opis projektu Celem przedsięwzięcia jest budowa centrum opieki geriatrycznej na terenach po dawnym Szpitalu Powiatowym w Żywcu, a także zapewnienie dostępu do takiej opieki.Powstanie takiego centrum jest niezbędne, ze względu na starzejące się społeczeństwo oraz brak pomocy ze strony najbliższych.
Podmiot publiczny Gmina Żywiec - Urząd Miejski w Żywcu
Partner prywatny
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Żywiec
Województwo Śląskie
Sektor podstawowy Ochrona zdrowia
Data wszczęcia postępowania Brak danych
Status realizacji Pomysł
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego Brak danych
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto Brak danych
Przedział wartości Brak danych
Wsparcie UE (Tak/Nie) Brak danych
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: sekretariat@zywiec.pl
Tel.: 33 475 42 03 / 04