Przejdź do treści
Strona główna

Budowa centrum kosmicznego Kosmoland w Lubaniu.

Budowa centrum kosmicznego Kosmoland w Lubaniu.
Syntetyczny opis projektu Projekt zakłada rewitalizację i zagospodarowanie parku miejskiego na Kamiennej Górze polegającą na przeprowadzeniu remontów, przebudowy i budowy obiektów sanitarnych, administracyjnych, usługowych, wymianę oświetlenia, budowę parkingów, wyposażenie Parku w małą architekturę. Celem przedsięwzięcia jest rozwój potencjału turystycznego oraz wzbogacenie oferty spędzania wolnego czasu dla mieszkańców i turystów odwiedzających południowo – zachodnią część Polski. Jednym z zamierzeń jest udostępnienie 950 metrów zabytkowej sztolni z lat 1943-45 z pozostałościami artefaktów pozostawianych przez Niemców dla turystów wraz z modernizacją otoczenia (architektura krajobrazu, oświetlenie, miejsca relaksu i aktywnej turystyki). Drugim głównym zamierzeniem jest wykorzystanie walorów geologiczno – krajobrazowych wyrobiska kopalni bazaltu z powulkaniczną ścianą bazaltową poprzez utworzenie interaktywnego planetarium na powietrzu (etap I Kosmolandu). Zakres obejmuje instalację interaktywną mapy nieba wraz z iluminacją świetlno-dźwiękowa, zagospodarowanie terenu i wyeksponowanie unikatowych walorów przyrodniczych wyrobiska.
Podmiot publiczny Gmina Miejska Lubań i jej jednostki organizacyjne
Partner prywatny
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Lubań
Województwo Dolnośląskie
Sektor podstawowy Sport i turystyka
Data wszczęcia postępowania Brak danych
Status realizacji Wybór doradców
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 2 500 000,00 zł
Przedział wartości Mikro (<5 mln)
Wsparcie UE (Tak/Nie) Brak danych
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: boi.um@miastoluban.pl
Tel.: 75 646 44 99