Przejdź do treści
Strona główna

Budowa centrum handlowo-usługowo-biurowego w Wawrzeńczycach.

Budowa centrum handlowo-usługowo-biurowego w Wawrzeńczycach.
Syntetyczny opis projektu Budynek handlowo-usługowo biurowy, 2- piętrowy (ewentualnie 3) o powierzchni użytkowej ok 1200 m2 z parkingami przed budynkiem w liczbie co najmniej 100 (możliwe są miejsca postojowe pod budynkiem. Gmina jest właścicielem działki o pow. 1 ha, położonej bezpośrednio przy drodze krajowej nr 79. Powierzchnia zabudowy budynkiem do 2000 m2
Podmiot publiczny Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce oraz jej jednostki: GOPS, USC, GZEAS, ewentualnie multimedialna biblioteka publiczna.
Partner prywatny
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina wiejska
Lokalizacja projektu Wawrzeńczyce
Województwo Małopolskie
Sektor podstawowy Budynki publiczne
Data wszczęcia postępowania I kwartał 2021
Status realizacji Pomysł
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego Koncesja na roboty budowlane
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 20 000 000,00 zł
Przedział wartości Małe (5-40 mln)
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: ug_igwaw@poczta.onet.pl
Tel.: 12 287 40 03 / 07