Strona główna

Budowa centrum handlowo-usługowo-biurowego w Wawrzeńczycach.

Budowa centrum handlowo-usługowo-biurowego w Wawrzeńczycach.
Syntetyczny opis projektu Budynek handlowo-usługowo biurowy, 2- piętrowy (ewentualnie 3) o powierzchni użytkowej ok 1200 m2 z parkingami przed budynkiem w liczbie co najmniej 100 (możliwe są miejsca postojowe pod budynkiem. Gmina jest właścicielem działki o pow. 1 ha, położonej bezpośrednio przy drodze krajowej nr 79. Powierzchnia zabudowy budynkiem do 2000 m2
Podmiot publiczny Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce oraz jej jednostki: GOPS, USC, GZEAS, ewentualnie multimedialna biblioteka publiczna.
Partner prywatny
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina wiejska
Lokalizacja projektu Wawrzeńczyce
Województwo Małopolskie
Sektor podstawowy Budynki publiczne
Data wszczęcia postępowania IV kwartał 2020
Status realizacji Pomysł
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego Koncesja na roboty budowlane
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 20 000 000,00 zł
Przedział wartości Małe (5-40 mln)
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: ug_igwaw@poczta.onet.pl
Tel.: 12 287 40 03 / 07