Przejdź do treści
Strona główna

Budowa Centrum Administracyjno-Usługowego we Wschowie

Budowa Centrum Administracyjno-Usługowego we Wschowie
Syntetyczny opis projektu Celem Przedsięwzięcia jest budowa Centrum Administracyjno-Usługowego zlokalizowanego w centrum miasta. W związku z tym planuje się budowę kilku kondygnacyjnego obiektu zlokalizowanego w ścisłym centrum Miasta (działka nr 1479/2 w ramach którego zostanie zlokalizowany Urząd Miasta i Gminy oraz inne gminne jednostki oraz siedziba Spółki Komunalnej Wschowa sp. z o. o. (zapotrzebowanie na poziomie ok 3100 m2 powierzchni użytkowej). Ponadto, pod obiektem Centrum Administracyjno-Usługowym Podmiot Publiczny zaplanował wybudowanie parkingu podziemnego, dedykowanego pracownikom obiektu oraz jego interesantom mieszkańcom miasta Przedsięwzięcie zakłada również wynajem pozostałej, wolnej powierzchni przez partnera prywatnego.
Podmiot publiczny Spółka Komunalna Wschowa sp. z o.o.
Rodzaj podmiotu publicznego Inne
Lokalizacja projektu Wschowa
Województwo Lubuskie
Sektor podstawowy Budynki publiczne
Data wszczęcia postępowania brak danych
Status realizacji Ocena efektywności
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 25 000 000,00 zł
Przedział wartości Małe (5-40 mln)
Doradztwo (Tak/Nie) Nie
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: sekretariat@skwschowa.pl
Tel.: 65 540 26 07