Strona główna

Budowa budynku przedszkola i żłobka w Goworowie wraz z zagospodarowaniem terenu

Budowa budynku przedszkola i żłobka w Goworowie wraz z zagospodarowaniem terenu
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem Zamówienia jest realizacja przez Partnera Prywatnego we współpracy z Podmiotem Publicznym przedsięwzięcia polegającego na sfinansowaniu oraz wykonaniu robót budowlanych w zakresie budowy przedszkola i żłobka publicznego w Goworowie wraz z zagospodarowaniem terenu poprzez budowę dróg dojazdowych, parkingów oraz drogi pożarowej, a następnie utrzymanie wybudowanej Infrastruktury.
Podmiot publiczny Urząd Gminy Goworowo
Partner prywatny
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina wiejska
Lokalizacja projektu Goworowo
Województwo Mazowieckie
Sektor podstawowy Edukacja
Data wszczęcia postępowania 09-09-2020
Status realizacji Składanie i ocena ofert
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 8 000 000,00 zł
Przedział wartości Brak danych
Wsparcie UE (Tak/Nie) Brak danych
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: ug@goworowo.pl
Tel.: 29 761 40 66