Przejdź do treści
Strona główna

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na nieruchomości stanowiącej własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Kurzętniku

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na nieruchomości stanowiącej własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Kurzętniku
Syntetyczny opis projektu Planowana inwestycja polega na wybudowaniu 5-kondygnacyjnego budynku mieszkalnego (wielorodzinny, ok. 1380 m2 PUM) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną według istniejącego Projektu Budowlanego.
Podmiot publiczny Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o w Kurzętniku
Partner prywatny
Rodzaj podmiotu publicznego Inne
Lokalizacja projektu Kurzętnik
Województwo Warmińsko-mazurskie
Sektor podstawowy Mieszkalnictwo
Data wszczęcia postępowania 07-12-2020
Status realizacji Nabór wniosków
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 5 000 000,00 zł
Przedział wartości Mikro (<5 mln)
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: tbs@kurzetnik.pl
Tel.: 696696133