Przejdź do treści
Strona główna

Budowa budynku komunalnego na terenie miasta Siemiatycze

Budowa budynku komunalnego na terenie miasta Siemiatycze
Syntetyczny opis projektu Miasto Siemiatycze planuję budowę budynku komunalnego.
Podmiot publiczny Miasto Siemiatycze
Partner prywatny
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Siemiatycze
Województwo Podlaskie
Sektor podstawowy Mieszkalnictwo
Data wszczęcia postępowania Brak danych
Status realizacji Pomysł
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego Brak danych
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto Brak danych
Przedział wartości Brak danych
Wsparcie UE (Tak/Nie) Brak danych
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: urzad@siemiatycze.eu
Tel.: 85 656 58 00