Przejdź do treści
Strona główna

Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój w formule PPP.

Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój w formule PPP.
Syntetyczny opis projektu Budowa dwóch budynków z 24 lokalami mieszkalnymi w ramach programu Mieszkanie + z opcją wykupu w perspektywie 25 - 30 lat.
Podmiot publiczny Gmina Kudowa-Zdrój
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Kudowa-Zdrój
Województwo Dolnośląskie
Sektor podstawowy Mieszkalnictwo
Data wszczęcia postępowania Brak danych
Status realizacji Wybór doradców
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego Brak danych
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 20 000 000,00 zł
Przedział wartości Małe (5-40 mln)
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: sekretariat@kudowa.pl, rgm@kudowa.pl
Tel.: 74 86 21 717