Przejdź do treści
Strona główna

Budowa budynków mieszkalnych oraz infrastruktury usługowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Mieście Rumia w formule partnerstwa publiczno – prywatnego.

Budowa budynków mieszkalnych oraz infrastruktury usługowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Mieście Rumia w formule partnerstwa publiczno – prywatnego.
Syntetyczny opis projektu Podmiot Publiczny w ramach realizacji celu publicznego za pomocą przedsięwzięcia zamierza przeprowadzić inwestycję polegającą na wyburzeniu istniejących budynków komunalnych oraz przeznaczeniu terenu pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne z budynkami i/lub lokalami komunalnymi wraz zagospodarowaniem terenu w Rumi przy ul. Żwirki i Wigury (działka nr 57/16 obr.9). Celem Partnera Publicznego jest pozyskanie w ramach inwestycji około 80 lokali mieszkaniowych (w osobnych budynkach przeznaczonych na cele komunalne). W ramach komponentu komercyjnego -zagospodarowanie pod budownictwo mieszkaniowe pozostałej części działki przez P. Prywatnego.
Podmiot publiczny Gmina Miejska Rumia
Partner prywatny
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Rumia
Województwo Pomorskie
Sektor podstawowy Mieszkalnictwo
Data wszczęcia postępowania 04-01-2021
Status realizacji Pomysł
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 2)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 20 000 000,00 zł
Przedział wartości Małe (5-40 mln)
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: urzad@um.rumia.pl
Tel.: 58 679 65 00