Przejdź do treści
Strona główna

Budowa biurowca przy zajezdni na Limanowskiego.

Budowa biurowca przy zajezdni na Limanowskiego.
Syntetyczny opis projektu Przedsięwzięcie polega na budowie budynku o charakterze biurowym, częściowo przeznaczonym na użytek publiczny, a częściowo komercyjny.
Podmiot publiczny Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Sp. z o.o.
Partner prywatny
Rodzaj podmiotu publicznego Spółka komunalna
Lokalizacja projektu Łódź
Województwo Łódzkie
Sektor podstawowy Budynki publiczne
Data wszczęcia postępowania 2019 r.
Status realizacji Ocena efektywności
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego Koncesja na roboty budowlane
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 40 000 000,00 zł
Przedział wartości Duże (40-100 mln)
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: kancelaria@mpk.lodz.pl
Tel.: 42 672 13 20