Strona główna

Budowa basenów pływających na Wiśle.

Budowa basenów pływających na Wiśle.
Syntetyczny opis projektu Projekt ma na celu budowę na warszawskim odcinku Wisły stref kąpieliskowych i basenów pływających usytuowanych w korycie rzeki. Projekt z jednej strony odpowiada na zapotrzebowanie mieszkańców coraz liczniej wypoczywających na Wisłą, a z drugiej strony nawiązuje do czasów, gdy baseny pływające na Wiśle funkcjonowały i były atrakcją dla mieszkańców.
Podmiot publiczny Miasto Stołeczne Warszawa
Partner prywatny
Rodzaj podmiotu publicznego Jednostka budżetowa
Lokalizacja projektu Warszawa
Województwo Mazowieckie
Sektor podstawowy Sport i turystyka
Data wszczęcia postępowania IV kwartał 2020
Status realizacji Ocena efektywności
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego Brak danych
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 10 000 000,00 zł
Przedział wartości Małe (5-40 mln)
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: ppp@um.warszawa.pl
Tel.: 22 443 07 56