Przejdź do treści
Strona główna

Budowa basenów pływających na Wiśle.

Budowa basenów pływających na Wiśle.
Syntetyczny opis projektu Projekt ma na celu budowę na warszawskim odcinku Wisły stref kąpieliskowych i basenów pływających usytuowanych w korycie rzeki. Projekt z jednej strony odpowiada na zapotrzebowanie mieszkańców coraz liczniej wypoczywających na Wisłą, a z drugiej strony nawiązuje do czasów, gdy baseny pływające na Wiśle funkcjonowały i były atrakcją dla mieszkańców.
Podmiot publiczny Miasto Stołeczne Warszawa
Rodzaj podmiotu publicznego Jednostka budżetowa
Lokalizacja projektu Warszawa
Województwo Mazowieckie
Sektor podstawowy Sport i turystyka
Data wszczęcia postępowania I kwartał 2021
Status realizacji Ocena efektywności
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego Brak danych
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 10 000 000,00 zł
Przedział wartości Małe (5-40 mln)
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: ppp@um.warszawa.pl
Tel.: 22 443 07 56