Przejdź do treści
Strona główna

Baza zamierzeń Inwestycyjnych PPP

Baza zamierzeń Inwestycyjnych PPP

Baza zawiera listę zamierzeń inwestycyjnych PPP, zarówno oficjalnie ogłoszonych postępowań przetargowych, jak i planowanych do uruchomienia w najbliższym czasie w Polsce. Umożliwia filtrowanie i generowanie raportów, uwzględniając także etap przygotowania projektów (w podziale na: pomysł, poszukiwanie doradcy, analizy przedrealizacyjne, nabór wniosków, prowadzenie negocjacji, składanie ofert, ocena ofert). Baza może stanowić cenne źródło informacji dla potencjalnych partnerów prywatnych i inwestorów oraz instytucji finansujących i banków na temat liczby, rodzaju, zakresu i skali oraz lokalizacji planowanych inwestycji PPP w Polsce. Baza zaktualizowana na stan z dnia 31 grudnia 2020 r.

Formularz zgłoszeniowy

Mapa zamierzeń inwestycyjnych PPP

Liczba zamierzeń inwestycyjnych z uwzględnieniem podziału na województwa.

Baza zamierzeń Inwestycyjnych PPP
Liczba zamierzeń inwestycyjnych 128 Łączna szacowana wartość (netto) 40 979 580 184,52 zł Sprawdź projekty

Baza zamierzeń inwestycyjnych PPP

Baza umożliwia filtrowanie i generowanie odpowiednich raportów według dostępnych kryteriów, pod zestawieniem dostępna jest również opcja wyeksportowania częściowego lub pełnego raportu w zestawieniu Excel.

Nazwa zamierzeń inwestycyjnych Lokalizacja Sektor Szacowana wartość Status realizacji inwestycji
Budowa nowego przedszkola przy ulicy Łokietka 15 wraz z realizacją nowej zabudowy frontowej mieszkalno - usługowej przy ulicy Łokietka w Szczecinie Szczecin Budynki publiczne Brak danych Pomysł
Budowa centrum opieki geriatrycznej na terenach po dawnym Szpitalu Powiatowym w Żywcu. Żywiec Ochrona zdrowia Brak danych Pomysł
Budowa Centrum Przesiadkowego z parkingiem kubaturowym oraz obiektem wielofunkcyjnym na Placu Zawiszy Czarnego w Szczecinie Szczecin Infrastruktura transportowa Brak danych Pomysł
Budowa budynku komunalnego na terenie miasta Siemiatycze Siemiatycze Mieszkalnictwo Brak danych Pomysł
Utworzenie kompleksu rekreacyjno-sportowo-rehabilitacyjnego wokół góry Grojec w Żywcu Żywiec Infrastruktura transportowa Brak danych Pomysł
Rozbudowa Centrum Sportowo - Rehabilitacyjnego "Słowianka" w Gorzowie Wielkopolskim o bursę sportową. Gorzów Wielkopolski Sport i turystyka Brak danych Pomysł
Budowa parkingu wielopoziomowego w obrębie Osiedla 700-lecia w Żywcu. Żywiec Infrastruktura transportowa Brak danych Pomysł
Przebudowa boiska w Parku Żywieckim na stadion lekkoatletyczny wraz z zapleczem. Żywiec Sport i turystyka Brak danych Pomysł
Zagospodarowanie brzegów Jeziora Żywieckiego dla celów rekreacji, sportu i wypoczynku. Żywiec Sport i turystyka Brak danych Pomysł
Budowa nowej pływalni miejskiej w Żywcu Żywiec Sport i turystyka Brak danych Pomysł
Budowa i przebudowa dróg publicznych zlokalizowanych w Podkowie Leśnej wraz z ich utrzymaniem. Podkowa Leśna Infrastruktura transportowa Brak danych Pomysł
Transport zbiorowy w powiecie koneckim Powiat konecki Usługi transportowe Brak danych Pomysł
Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Górowskiego Góra Usługi transportowe Brak danych Pomysł
Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu brzozowskiego Brzozów Usługi transportowe 450 000,00 zł Pomysł
Wybór operatora publicznego transportu zbiorowego poprzez udzielenie koncesji w powiedcie wyszkowskim powiat wyszkowski Usługi transportowe 2 000 000,00 zł Pomysł
Modernizacja infrastruktury sportowej w Walcach Walce Sport i turystyka 2 000 000,00 zł Pomysł
Dom opieki dla seniorów. Stary Sącz Ochrona zdrowia 2 000 000,00 zł Pomysł
Wzrost efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Starym Sączu. Stary Sącz Efektywność energetyczna 3 000 000,00 zł Pomysł
Modernizacja oświetlenia drogowego i parkowego w gminie Gołdap. Gołdap Efektywność energetyczna 4 600 000,00 zł Pomysł
Budowa Stacji Kogeneracji Gazowej wraz z infrastrukturą techniczną oraz budowa sieci ciepłowniczej i elektroenergetycznej w Kurzętniku. Kurzętnik Energetyka 5 000 000,00 zł Pomysł
Budowa hali sportowej w Kamionce Wielkiej Kamionka Wielka Sport i turystyka 5 000 000,00 zł Pomysł
Dom Opieki Senioralnej w Gminie Telatyn Telatyn Ochrona zdrowia 5 000 000,00 zł Pomysł
Budowa zachodniej obwodnicy miasta Mogilna Mogilno Infrastruktura transportowa 6 000 000,00 zł Pomysł
Przebudowa Stadionu im. Maksymiliana Kumorkiewicza w Gorlicach przy ul. Sienkiewicza oraz boiska sportowego przy ul. Sportowej Gorlice Sport i turystyka 6 910 500,00 zł Pomysł
Budowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu gostyńskiego w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego.  Teren powiatu gostyńskiego: gmina Gostyń, gmina Krobia, gmina Piaski, gmina Pępowo Infrastruktura transportowa 8 729 235,77 zł Pomysł
Zamiana nieruchomości zabudowanej przy ul. Basztowej 1,3,5,7 w Pszczynie na nowo wybudowane budynki komunalny i socjalny na potrzeby gminy Pszczyna. Pszczyna Mieszkalnictwo 9 892 652,68 zł Pomysł
Przebudowa zewnętrznego kąpieliska miejskiego w Gorlicach przy ul. Sportowej wraz z budową obiektów towarzyszących Gorlice Sport i turystyka 10 406 500,00 zł Pomysł
Budowa mieszkalnych budynków wielorodzinnych w Wodzisławiu Śląskim Wodzisław Śląski Mieszkalnictwo 13 000 000,00 zł Pomysł
Zagospodarowanie terenu Ośrodka Rekreacyjnego „Balaton” w Wodzisławiu Śląskim Wodzisław Śląski Sport i turystyka 14 200 000,00 zł Pomysł
Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk-Świecie-Dworzysko. Etap III Świecie Usługi transportowe 15 000 000,00 zł Pomysł
Rewitalizacja centrum gminy Ornontowice wraz z budową obiektu na cele kulturalne i zagospodarowaniem terenu (Rynek) Ornontowice Rewitalizacja 15 000 000,00 zł Pomysł
Rozbudowa pawilonu łóżkowego w Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Korfantów Ochrona zdrowia 18 000 000,00 zł Pomysł
Budowa budynków mieszkalnych oraz infrastruktury usługowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Mieście Rumia w formule partnerstwa publiczno – prywatnego. Rumia Mieszkalnictwo 20 000 000,00 zł Pomysł
Budowa Cmentarza Miejskiego przy ul. Marantowskiej Konin Inne 20 000 000,00 zł Pomysł
Przebudowa obiektu nastawni byłej stacji transformatorowej na zaplecze administracyjno-techniczne z salą kameralną w Gdańsku w formule PPP Gdańsk Kultura 20 000 000,00 zł Pomysł
Budowa centrum handlowo-usługowo-biurowego w Wawrzeńczycach. Wawrzeńczyce Budynki publiczne 20 000 000,00 zł Pomysł
Zawarcie umowy na usługi Operatora Infrastruktury świadczone w ramach partnerstwa publiczno -prywatnego w projekcie pod nazwą Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa. Samorząd Województwa Telekomunikacja 21 600 000,00 zł Pomysł
Budowa przystani jachtowej na Jeziorze Jamno wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Koszalin Sport i turystyka 25 000 000,00 zł Pomysł
Parkingi w Śródmieściu. Koszalin Infrastruktura transportowa 29 300 000,00 zł Pomysł
Budowa centrum rekreacyjno - kulturalnego w Miedźnie, w systemie zaprojektuj i wybuduj, w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Miedźno Budynki publiczne 30 000 000,00 zł Pomysł
Adaptacja zabytkowych budynków pokopalnianych na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach. Katowice Rewitalizacja 32 500 000,00 zł Pomysł
Rozwój systemu kanalizacji w Węglińcu. Węgliniec, Ruszów, Czerwona Woda, Stary Węgliniec Gospodarka wodno-kanalizacyjna 42 000 000,00 zł Pomysł
Budowa kompleksu szkoły podstawowej przy ul. Formeli w Rumi w formule Partnerstwa Publiczno - Prywatnego Rumia Budynki publiczne 45 000 000,00 zł Pomysł
Hala lekkoatletyczna z funkcja boisk sportowych Wrocław Sport i turystyka 50 000 000,00 zł Pomysł
Ekologiczny salon miasta - przebudowa wyspy Pociejewo Konin Sport i turystyka 83 500 000,00 zł Pomysł
Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Bydgoszczy Bydgoszcz Efektywność energetyczna 100 000 000,00 zł Pomysł
Budowa Centrum Kreatywności i Nowych Technologii jako jedno z działań rewitalizacyjnych na obszarze Starego Rynku w Łodzi Łódź Rewitalizacja 100 000 000,00 zł Pomysł
Instalacja Termicznego Przetwarzania Odpadów we Włocławku Włocławek Gospodarka odpadami 250 000 000,00 zł Pomysł
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Miasta Bydgoszczy Bydgoszcz Efektywność energetyczna 500 000 000,00 zł Pomysł
Zagospodarowanie błoni Stadionu Narodowego. Warszawa Rewitalizacja 1 220 000 000,00 zł Pomysł
Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój w formule PPP. Kudowa-Zdrój Mieszkalnictwo 20 000 000,00 zł Wybór doradców
Przebudowa i zagospodarowanie obszaru promenady nadmorskiej w Ustce Ustka Budynki publiczne 22 226 100,00 zł Wybór doradców
Rewitalizacja Parku na Kamiennej Górze w Lubaniu wraz z budową Parku Kosmicznego „KOSMOLAND” Lubań Sport i turystyka 22 500 000,00 zł Wybór doradców
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Koszalin. Koszalin Efektywność energetyczna 24 000 000,00 zł Wybór doradców
Budowa Urzędu Statystycznego w Warszawie Warszawa Budynki publiczne 32 483 739,84 zł Wybór doradców
Budowa Domów Pomocy Społecznej wraz z systemami usprawniającymi ich zarządzanie w Powiecie Koszalińskim Koszalin Ochrona zdrowia 56 910 569,11 zł Wybór doradców
Nowe zagospodarowanie Placu Społecznego we Wrocławiu. Wrocław Infrastruktura transportowa 732 000 000,00 zł Wybór doradców
Zaprojektowanie, budowa, sfinansowanie i utrzymanie nowego energooszczędnego oświetlenia ulicznego typu LED Ełk Efektywność energetyczna Brak danych Ocena efektywności
Budowa i utrzymanie archiwów państwowych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego cały kraj Budynki publiczne Brak danych Ocena efektywności
Budowa schroniska dla zwierząt na terenie gminy Mogilno Mogilno Inne 1 000 000,00 zł Ocena efektywności
Wyłonienie Operatora Zewnętrznego wyznaczonymi pomieszczeniami w budynku Domku Myśliwskiego w zabytkowym zespole pałacowo parkowym w Karolinie, w miejscowości Otrębusy, zrewitalizowanego w ramach projektu Zabytkowy Park Mazowsza Wizytówką Regionu Otrębusy Sport i turystyka 1 438 636,00 zł Ocena efektywności
Modernizacja funkcjonalna i głęboka modernizacja energetyczna budynku w którym mieści się siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Straży Miejskiej w Lubaniu Lubań Budynki publiczne 3 500 000,00 zł Ocena efektywności
Budowa parkingu w miejscowości Mogilno Mogilno Infrastruktura transportowa 4 000 000,00 zł Ocena efektywności
Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego basenu kąpielowego na kompleks rekreacyjno - wypoczynkowy w Czerwieńsku, ul. Zielonogórska Czerwieńsk Sport i turystyka 7 640 569,00 zł Ocena efektywności
Budowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie Gminy Mogilno Mogilno Mieszkalnictwo 8 000 000,00 zł Ocena efektywności
Poprawa efektywności energetycznej Gminy Wyszków poprzez modernizację oświetlenia ulicznego Wyszków Efektywność energetyczna 8 000 000,00 zł Ocena efektywności
Budowa budynku komunalnego w Świętej Katarzynie. Święta Katarzyna Mieszkalnictwo 10 000 000,00 zł Ocena efektywności
Budowa basenów pływających na Wiśle. Warszawa Sport i turystyka 10 000 000,00 zł Ocena efektywności
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z komunalną oczyszczalnią ścieków w m. Wola Osowińska, gmina Borki. Wola Osowińska Gospodarka wodno-kanalizacyjna 12 650 000,00 zł Ocena efektywności
Modernizacja i rozbudowa systemu oczyszczania ścieków i kanalizacji na terenie Miasta Wschowa w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego Wschowa Gospodarka wodno-kanalizacyjna 15 000 000,00 zł Ocena efektywności
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach Będów, Nietkowice poprzez budowę kanalizacji grawitacyjno-tłocznej Będów, Nietkowice Gospodarka wodno-kanalizacyjna 17 856 054,83 zł Ocena efektywności
Budowa lodowiska krytego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Krośnie. Krosno Sport i turystyka 22 000 000,00 zł Ocena efektywności
Budynek kulturalno - usługowy i zagospodarowanie terenu w Porcie Czerniakowskim. Warszawa Kultura 25 000 000,00 zł Ocena efektywności
Parking podziemny na terenie Folwarku Zachodniego i Wschodniego Warszawa Infrastruktura transportowa 25 000 000,00 zł Ocena efektywności
Budowa dróg powiatowych w powiecie puckim w formule PPP Puck Infrastruktura transportowa 25 000 000,00 zł Ocena efektywności
Modernizacja obiektu Aquapark Polkowice Regionalne Centrum Rekreacyjno Rehabilitacyjne S.A. w formule partnerstwa publiczno prywatnego Polkowice Sport i turystyka 28 000 000,00 zł Ocena efektywności
Kompleksowe zagospodarowanie plaży miejskiej w Gizycku na cele turystyczno-rekreacyjno-usługowe w formule partnerstwa publiczno-prywatnego etap I Giżycko Sport i turystyka 32 000 000,00 zł Ocena efektywności
Operator Klastra Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22 Kraków Rewitalizacja 40 000 000,00 zł Ocena efektywności
Wybór operatora usług hotelarskich, gastronomicznych i cateringowych dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Zabrze Kultura 41 000 000,00 zł Ocena efektywności
Przebudowa Placu Wolności w Kielcach wraz z budową parkingu podziemnego. Kielce Infrastruktura transportowa 48 585 000,00 zł Ocena efektywności
"Europejskie Centrum Diagnostyki Obrazowej, Molekularnej i Metabolicznej Matki i Dziecka w Warszawie” oraz „Centrum Kliniczne Matki i Dziecka” - Instytut Matki i Dziecka w Warszawie. Warszawa Ochrona zdrowia 50 245 000,00 zł Ocena efektywności
Zagospodarowanie kwartału w centrum Miasta Tarnowskie Góry po byłych zakładach odzieżowych Tarmilo w formule partnerstwa publiczno – prywatnego. Tarnowskie Góry Rewitalizacja 59 322 850,00 zł Ocena efektywności
Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz budynku urzędu miasta we Włocławku przy ul. Tumskiej. Włocławek Mieszkalnictwo 64 000 000,00 zł Ocena efektywności
Projekt pakietowy składający się z 2 modułów: 1. Budowa letniego parku wodnego – miejsca rekreacji dla mieszkańców Wałbrzycha oraz 2. Budowa krytej pływalni wraz z częścią rekreacyjną w Lublińcu Wałbrzych Lubliniec Sport i turystyka 77 654 652,82 zł Ocena efektywności
Budowa hali sportowo-widowiskowej z basenem w Lesznie Leszno Sport i turystyka 80 000 000,00 zł Ocena efektywności
Zagospodarowanie Fortu Służewiec. Warszawa Rewitalizacja 100 000 000,00 zł Ocena efektywności
Centrum Sportu i Rekreacji w Przemyślu. Przemyśl Sport i turystyka 100 000 000,00 zł Ocena efektywności
Budowa konstancińskiego centrum uzdrowiskowego. Konstancin-Jeziorna Ochrona zdrowia 100 000 000,00 zł Ocena efektywności
Budowa oczyszczalni ścieków Ornontowice Północ oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz infrastrukturą Ornontowice Gospodarka wodno-kanalizacyjna 115 000 000,00 zł Ocena efektywności
Budowa kolei gondolowej w Dusznikach-Zdroju. Duszniki-Zdrój Sport i turystyka 160 000 000,00 zł Ocena efektywności
Zagospodarowanie dzielnicy Nowy Port w Gdańsku. Gdańsk Rewitalizacja 367 946 000,00 zł Ocena efektywności
Rewitalizacja kwartału Targowa - Ząbkowska - Brzeska - Kijowska Warszawa Rewitalizacja 400 000 000,00 zł Ocena efektywności
Budowa stopnia wodnego Lubiąż. Lubiąż Infrastruktura transportowa 413 162 200,00 zł Ocena efektywności
Budowa kaskady odcinka Odry swobodnie płynącej - od Brzegu Dolnego do ujścia Nysy Łużyckiej. Odcinek rzeki Odry od Ścinawy do ujścia Nysy Łużyckiej Infrastruktura transportowa 6 600 000 000,00 zł Ocena efektywności
Budowa Kanału Śląskiego. Brak danych Infrastruktura transportowa 11 000 000 000,00 zł Ocena efektywności
Budowa Portu Centralnego - rozwój głębokowodnej części Portu Gdańsk. Gdańsk Infrastruktura transportowa 12 000 000 000,00 zł Ocena efektywności
Zarządzanie i eksploatacja siecią wodną na terenie gminy Łubniany w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego Łubniany Gospodarka wodno-kanalizacyjna Brak danych Nabór wniosków
Organizacja publicznego transportu zbiorowego na wydzielonym obszarze powiatu inowrocławskiego Inowrocław Usługi transportowe 62 155,20 zł Nabór wniosków
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Parysowie w formule partnerstwa-publiczno-prywatnego Parysów Efektywność energetyczna 2 430 000,00 zł Prowadzenie negocjacji
Modernizacja funkcjonalna i głęboka modernizacja energetyczna infrastruktury sportowej i szkolnej w Mieście Lubań Lubań Sport i turystyka 3 700 000,00 zł Składanie i ocena ofert
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na nieruchomości stanowiącej własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Kurzętniku Kurzętnik Mieszkalnictwo 5 000 000,00 zł Nabór wniosków
Wyłonienie Operatora Hotelu Pod Dębem zrewitalizowanego w wyniku realizacji projektu pt. Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza Szydłowiec Sport i turystyka 5 908 319,00 zł Nabór wniosków
Budowa i eksploatacja Wielofunkcyjnego Domu Pogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym koło Dywit. Olsztyn Inne 8 655 000,00 zł Prowadzenie negocjacji
Budowa oraz utrzymanie letnie i zimowe dróg lokalnych, tj. Ul. Bursztynowej, Brylantowej i części ulic Szmaragdowej i Chrząstkowo oraz Ul. Wilczej w Mieście Wałcz, wraz z infrastrukturą podziemną (kanalizacją deszczową) w formule partnerstwa publiczno - prywatnego Wałcz Infrastruktura transportowa 8 228 503,31 zł Nabór wniosków
Przebudowa kwartału przyległego do Rynku od strony południowo-zachodniej w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Mikołów Rewitalizacja 9 300 000,00 zł Prowadzenie negocjacji
Budowa mieszkań komunalnych w Gminie Małkinia Górna. Małkinia Górna Mieszkalnictwo 10 259 979,00 zł Składanie i ocena ofert
Poprawa efektywności energetycznej 22 budynków oświatowych Gminy Wałbrzych przewidzianych do realizacji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP) Wałbrzych Efektywność energetyczna 11 337 022,79 zł Składanie i ocena ofert
Budowa kolumbariów w Gdańsku na cmentarzu Oliwskim i cmentarzu Srebrzysko Gdańsk Inne 14 584 000,00 zł Nabór wniosków
Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Rawicz w formule PPP Rawicz Efektywność energetyczna 15 740 445,51 zł Prowadzenie negocjacji
Rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie miasta Boguchwała Boguchwała Sport i turystyka 15 000 000,00 zł Nabór wniosków
Systemowa modernizacja i rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Wiązowna w formule PPP Wiązowna Efektywność energetyczna 18 000 000,00 zł Nabór wniosków
Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Pobiedziska Pobiedziska Infrastruktura transportowa 35 000 000,00 zł Składanie i ocena ofert
Rozbudowa Opery Wrocławskiej wraz z zakupem wyposażenia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Numer referencyjny: ZP/PPP/1/2018 Wrocław Kultura 22 450 000,00 zł Prowadzenie negocjacji
Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Płocku nad Zalewem Sobótka Płock Sport i turystyka 24 810 974,00 zł Nabór wniosków
Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Miasta Płocka w formule PPP. Płock Efektywność energetyczna 26 000 000,00 zł Prowadzenie negocjacji
Staszowskie Centrum Przedsiębiorczości Staszów Budynki publiczne 27 218 000,00 zł Prowadzenie negocjacji
Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia polegającego na zaprojektowaniu i przeprowadzeniu robót budowlanych oraz termomodernizacyjnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Mikołowie. Mikołów Efektywność energetyczna 30 000 000,00 zł Prowadzenie negocjacji
Budowa budynku MOPS, rozbudowa bazy noclegowej MOSIR, przebudowa dróg i zewnętrznych przestrzeni rekreacyjnych oraz budowa infrastruktury mieszkaniowej i usługowej w Mieście Rumia w formule PPP. Rumia Budynki publiczne 31 000 000,00 zł Nabór wniosków
Zagospodarowanie obszaru centrum miasta Rumi wraz z budową nowego Urzędu Miasta w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego Rumia Budynki publiczne 50 000 000,00 zł Nabór wniosków
Hala Gwardii - modernizacja obiektu i prowadzenie działalności Warszawa Budynki publiczne 52 000 000,00 zł Nabór wniosków
Nowa Emilia - przestrzeń ekspozycyjna i miejska oranżeria. Warszawa Budynki publiczne 60 000 000,00 zł Prowadzenie negocjacji
Budowa wysoko energooszczędnych przedszkoli publicznych w Warszawie w miejsce obiektów typu Stolbud-Ciechanów. Warszawa Edukacja 65 000 000,00 zł Nabór wniosków
Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Płocku w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Numer referencyjny: WZP.271.1.48.2017/AS Płock Sport i turystyka 66 374 250,00 zł Składanie i ocena ofert
Tarnowskie Gniazda Innowacyjnych Specjalizacji Tarnów Edukacja 66 666 666,67 zł Prowadzenie negocjacji
Budowa zespołu budynków wielorodzinnych przy ul. Okrężnej w Żorach Żory Mieszkalnictwo 76 644 609,00 zł Nabór wniosków
Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w wojewódzkich przewozach pasażerskich w transporcie drogowym, na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. Olsztyn Usługi transportowe 130 000 000,00 zł Nabór wniosków
Budowa, przebudowa i utrzymanie dróg wojewódzkich rejonu Włocławek (sieć długości ok. 270 km) w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Toruń Infrastruktura transportowa 400 000 000,00 zł Prowadzenie negocjacji
Budowa Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia Gdynia Infrastruktura transportowa 3 950 000 000,00 zł Nabór wniosków

XLS CSV JSON

XLS CSV JSON