Przejdź do treści
Strona główna

Baza zamierzeń Inwestycyjnych PPP

Baza zamierzeń Inwestycyjnych PPP

Baza zawiera listę zamierzeń inwestycyjnych PPP, zarówno oficjalnie ogłoszonych postępowań przetargowych, jak i planowanych do uruchomienia w najbliższym czasie w Polsce. Umożliwia filtrowanie i generowanie raportów, uwzględniając także etap przygotowania projektów (w podziale na: pomysł, poszukiwanie doradcy, analizy przedrealizacyjne, nabór wniosków, prowadzenie negocjacji, składanie ofert, ocena ofert). Baza może stanowić cenne źródło informacji dla potencjalnych partnerów prywatnych i inwestorów oraz instytucji finansujących i banków na temat liczby, rodzaju, zakresu i skali oraz lokalizacji planowanych inwestycji PPP w Polsce. Baza aktualna jest na dzień 31 marca 2020 r.

Formularz zgłoszeniowy

Mapa zamierzeń inwestycyjnych PPP

Liczba zamierzeń inwestycyjnych z uwzględnieniem podziału na województwa.

Baza zamierzeń Inwestycyjnych PPP
Liczba zamierzeń inwestycyjnych 135 Łączna szacowana wartość (netto) 52 924 181 430,43 zł Sprawdź projekty

Baza zamierzeń inwestycyjnych PPP

Baza umożliwia filtrowanie i generowanie odpowiednich raportów według dostępnych kryteriów, pod zestawieniem dostępna jest również opcja wyeksportowania częściowego lub pełnego raportu w zestawieniu Excel.

Nazwa zamierzeń inwestycyjnych Lokalizacja Sektor Szacowana wartość Status realizacji inwestycji
Budowa Centrum Przesiadkowego z parkingiem kubaturowym oraz obiektem wielofunkcyjnym na Placu Zawiszy Czarnego w Szczecinie Szczecin Infrastruktura transportowa Brak danych pomysł
Budowa budynku komunalnego na terenie miasta Siemiatycze Siemiatycze Mieszkalnictwo Brak danych Pomysł
Utworzenie kompleksu rekreacyjno-sportowo-rehabilitacyjnego wokół góry Grojec w Żywcu Żywiec Infrastruktura transportowa Brak danych Pomysł
Rozbudowa Centrum Sportowo - Rehabilitacyjnego "Słowianka" w Gorzowie Wielkopolskim o bursę sportową. Gorzów Wielkopolski Sport i turystyka Brak danych Pomysł
Budowa parkingu wielopoziomowego w obrębie Osiedla 700-lecia w Żywcu. Żywiec Infrastruktura transportowa Brak danych Pomysł
Przebudowa boiska w Parku Żywieckim na stadion lekkoatletyczny wraz z zapleczem. Żywiec Sport i turystyka Brak danych Pomysł
Zagospodarowanie brzegów Jeziora Żywieckiego dla celów rekreacji, sportu i wypoczynku. Żywiec Sport i turystyka Brak danych Pomysł
Budowa nowej pływalni miejskiej w Żywcu Żywiec Sport i turystyka Brak danych Pomysł
Świadczenie usług w zakresie autobusowego publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Pleszewskiego Pleszew Usługi transportowe Brak danych Pomysł
Budowa i przebudowa dróg publicznych zlokalizowanych w Podkowie Leśnej wraz z ich utrzymaniem. Podkowa Leśna Infrastruktura transportowa Brak danych Pomysł
Transport zbiorowy w powiecie koneckim Powiat konecki Usługi transportowe Brak danych Pomysł
Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Górowskiego Góra Usługi transportowe Brak danych Pomysł
Organizacja publicznego transportu zbiorowego na wydzielonym obszarze powiatu inowrocławskiego Inowrocław Usługi transportowe Brak danych Pomysł
Modernizacja Stadionu Sportowego „Nowe Miasto” w Wałbrzychu przy ul. Chopina 1 w celu utworzenia Regionalnego Centrum Lekkoatletycznego Wałbrzych Sport i turystyka Brak danych Pomysł
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kozienice” w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Kozienice Mieszkalnictwo Brak danych Pomysł
Świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego na terenie Gminy Resko. Gmina Resko Usługi transportowe 209 000,00 zł Pomysł
Modernizacja oświetlenia ulicznego na technologię LED. Nysa Efektywność energetyczna 1 000 000,00 zł Pomysł
Wybór operatora publicznego transportu zbiorowego poprzez udzielenie koncesji w powiedcie wyszkowskim powiat wyszkowski Usługi transportowe 2 000 000,00 zł Pomysł
Budowa Gminnego Centrum Sportowego w Walcach Walce Sport i turystyka 2 000 000,00 zł Pomysł
Dom opieki dla seniorów. Stary Sącz Ochrona zdrowia 2 000 000,00 zł Pomysł
Wzrost efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Starym Sączu. Stary Sącz Efektywność energetyczna 3 000 000,00 zł Pomysł
Budowa parkingu w miejscowości Mogilno Mogilno Mieszkalnictwo 4 000 000,00 zł Pomysł
Modernizacja oświetlenia drogowego i parkowego w gminie Gołdap. Gołdap Efektywność energetyczna 4 600 000,00 zł Pomysł
Budowa Stacji Kogeneracji Gazowej wraz z infrastrukturą techniczną oraz budowa sieci ciepłowniczej i elektroenergetycznej w Kurzętniku. Kurzętnik Energetyka 5 000 000,00 zł Pomysł
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na nieruchomości stanowiącej własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Kurzętniku Kurzętnik Mieszkalnictwo 5 000 000,00 zł Pomysł
Budowa hali sportowej w Kamionce Wielkiej Kamionka Wielka Sport i turystyka 5 000 000,00 zł Pomysł
Budowa zachodniej obwodnicy miasta Mogilna Mogilno Infrastruktura transportowa 6 000 000,00 zł Pomysł
Przebudowa Stadionu im. Maksymiliana Kumorkiewicza w Gorlicach przy ul. Sienkiewicza oraz boiska sportowego przy ul. Sportowej Gorlice Sport i turystyka 6 910 500,00 zł Pomysł
Rewitalizacja dawnej wieży ciśnień w Katowicach wraz z zagospodarowaniem otoczenia. Katowice Rewitalizacja 7 500 000,00 zł Pomysł
Dom Opieki Senioralnej w Gminie Telatyn Telatyn Ochrona zdrowia 8 000 000,00 zł Pomysł
Budowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie Gminy Mogilno Mogilno Mieszkalnictwo 8 000 000,00 zł Pomysł
Budowa lokali mieszkalnych w Michałowie Michałów Mieszkalnictwo 8 000 000,00 zł Pomysł
Budowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu gostyńskiego w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego.  Teren powiatu gostyńskiego: gmina Gostyń, gmina Krobia, gmina Piaski, gmina Pępowo Infrastruktura transportowa 8 729 235,77 zł Pomysł
Zamiana nieruchomości zabudowanej przy ul. Basztowej 1,3,5,7 w Pszczynie na nowo wybudowane budynki komunalny i socjalny na potrzeby gminy Pszczyna. Pszczyna Mieszkalnictwo 9 892 652,68 zł Pomysł
Budowa nowego cmentarza komunalnego w Koninie przy ulicy Marantowskiej Konin Inne 10 000 000,00 zł Pomysł
Centrum rehabilitacji i treningu personalnego Jemielno Sport i turystyka 10 000 000,00 zł Pomysł
Przebudowa zewnętrznego kąpieliska miejskiego w Gorlicach przy ul. Sportowej wraz z budową obiektów towarzyszących Gorlice Sport i turystyka 10 406 500,00 zł Pomysł
Budowa cmentarza komunalnego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego na terenie Miasta Gorlice. Numer referencyjny: OR-III.271.2.52.2018 Gorlice Inne 13 689 381,96 zł Pomysł
Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk-Świecie-Dworzysko. Etap III Świecie Usługi transportowe 15 000 000,00 zł Pomysł
Rewitalizacja centrum gminy Ornontowice wraz z budową obiektu na cele kulturalne i zagospodarowaniem terenu (Rynek) Ornontowice Rewitalizacja 15 000 000,00 zł Pomysł
Infrastruktura rekreacyjna nad Jeziorem Nyskim. Nysa Sport i turystyka 15 000 000,00 zł Pomysł
Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Pobiedziska Pobiedziska Infrastruktura transportowa 19 000 000,00 zł Pomysł
Przebudowa obiektu nastawni byłej stacji transformatorowej na zaplecze administracyjno-techniczne z salą kameralną w Gdańsku w formule PPP Gdańsk Kultura 20 000 000,00 zł Pomysł
Budowa elektrowni fotowoltaicznych wraz z przyłączami na terenie Bielawy, Dzierżoniowa i Gminy Dzierżoniów Dzierżoniów, Bielawa, Gmina Dzierżoniów Energetyka 20 000 000,00 zł Pomysł
Budowa i rozbudowa budynków oraz infrastruktury użyteczności publicznej oraz infrastruktury mieszkaniowej i usługowej w Mieście Rumia w formule Partnerstwa Publiczno - Prywatnego Rumia Budynki publiczne 20 000 000,00 zł Pomysł
Budowa centrum handlowo-usługowo-biurowego w Wawrzeńczycach. Wawrzeńczyce Budynki publiczne 20 000 000,00 zł Pomysł
Zawarcie umowy na usługi Operatora Infrastruktury świadczone w ramach partnerstwa publiczno -prywatnego w projekcie pod nazwą Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa. Województwo śląskie Telekomunikacja 21 600 000,00 zł Pomysł
Budowa przystani jachtowej na Jeziorze Jamno wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Koszalin Sport i turystyka 25 000 000,00 zł Pomysł
Rozbudowa pawilonu łóżkowego w Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Korfantów Ochrona zdrowia 29 800 000,00 zł Pomysł
Parkingi w Śródmieściu. Koszalin Infrastruktura transportowa 29 300 000,00 zł Pomysł
Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych w formule PPP. Pleszew Mieszkalnictwo 30 000 000,00 zł Pomysł
Mieszkania w Suwałkach w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Suwałki Mieszkalnictwo 30 000 000,00 zł Pomysł
Rozwój systemu kanalizacji w Węglińcu. Węgliniec, Ruszów, Czerwona Woda, Stary Węgliniec Gospodarka wodno-kanalizacyjna 42 000 000,00 zł Pomysł
Hala lekkoatletyczna z funkcja boisk sportowych Wrocław Sport i turystyka 50 000 000,00 zł Pomysł
Budowa letniego parku wodnego – miejsca rekreacji dla mieszkańców Wałbrzycha oraz Budowa krytej pływalni wraz z częścią rekreacyjną w Lublińcu – pakietowy projekt PPP Wałbrzych Sport i turystyka 51 424 745,62 zł Pomysł
Budowa Kompleksu rekreacyjno-Balneologicznego w oparciu o własny odwiert geotermalny Konin Sport i turystyka 83 000 000,00 zł Pomysł
Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Bydgoszczy Bydgoszcz Efektywność energetyczna 100 000 000,00 zł Pomysł
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Miasta Bydgoszczy Bydgoszcz Efektywność energetyczna 500 000 000,00 zł Pomysł
Budowa zespołu budynków wielorodzinnych przy ul. Okrężnej w Żorach Żory Mieszkalnictwo Brak danych Wybór doradców
Budowa centrum kosmicznego Kosmoland w Lubaniu. Lubań Sport i turystyka 2 500 000,00 zł Wybór doradców
Poprawa efektywności energetycznej Gminy Wyszków poprzez modernizację oświetlenia ulicznego Wyszków Efektywność energetyczna 8 000 000,00 zł Wybór doradców
Budowa budynku komunalnego w Świętej Katarzynie. Święta Katarzyna Mieszkalnictwo 10 000 000,00 zł Wybór doradców
Budowa instalacji do termicznego przekształcenia osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Bielawie Bielawa Gospodarka wodno-kanalizacyjna 15 000 000,00 zł Wybór doradców
Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój w formule PPP. Kudowa-Zdrój Mieszkalnictwo 20 000 000,00 zł Wybór doradców
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Koszalin. Koszalin Efektywność energetyczna 24 000 000,00 zł Wybór doradców
Budowa Urzędu Statystycznego w Warszawie Warszawa Budynki publiczne 32 483 739,84 zł Wybór doradców
Budowa Budynków mieszkalnych, wielorodzinnych z (samodzielnymi) lokalami mieszkalnymi na terenie Gminy Miasto Zgierz w ramach ppp. Zgierz Mieszkalnictwo 40 000 000,00 zł wybór doradców
Nowe zagospodarowanie Placu Społecznego we Wrocławiu. Wrocław Infrastruktura transportowa 732 000 000,00 zł Wybór doradców
Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta Łuków. Łuków Usługi transportowe Brak danych Ocena efektywności
Budowa schroniska dla zwierząt na terenie gminy Mogilno Mogilno Inne 1 000 000,00 zł Ocena efektywności
Wyłonienie Operatora Zewnętrznego wyznaczonymi pomieszczeniami w budynku Domku Myśliwskiego w zabytkowym zespole pałacowo parkowym w Karolinie, w miejscowości Otrębusy, zrewitalizowanego w ramach projektu Zabytkowy Park Mazowsza Wizytówką Regionu Otrębusy Sport i turystyka 1 438 636,00 zł Ocena efektywności
Modernizacja funkcjonalna i głęboka modernizacja energetyczna budynku w którym mieści się siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Straży Miejskiej w Lubaniu Lubań Budynki publiczne 3 500 000,00 zł Ocena efektywności
Zaprojektowanie i budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego typu LED w pasach drogowych dróg gminnych dla wybranych miejscowości na terenie Gminy Kobylnica w formule partnerstwa publiczno-prywatnego wraz z jego utrzymaniem. Numer referencyjny: GIF.271.1.2020.IP Kobylnica Efektywność energetyczna 4 846 635,00 zł Ocena efektywności
Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego basenu kąpielowego na kompleks rekreacyjno - wypoczynkowy w Czerwieńsku, ul. Zielonogórska Czerwieńsk Sport i turystyka 7 640 569,00 zł Ocena efektywności
Drogi wewnętrzne i kanalizacja deszczowa na ulicach Bursztynowej, Brylantowej i części ulic Szmaragdowej i Chrząstkowo oraz ulicy Wilczej w Wałczu Wałcz Infrastruktura transportowa 8 228 503,31 zł Ocena efektywności
Budowa basenów pływających na Wiśle. Warszawa Sport i turystyka 10 000 000,00 zł Ocena efektywności
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z komunalną oczyszczalnią ścieków w m. Wola Osowińska, gmina Borki. Wola Osowińska Gospodarka wodno-kanalizacyjna 12 650 000,00 zł Ocena efektywności
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach Będów, Nietkowice poprzez budowę kanalizacji grawitacyjno-tłocznej Będów, Nietkowice Gospodarka wodno-kanalizacyjna 17 856 054,83 zł Ocena efektywności
Budowa lodowiska krytego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Krośnie. Krosno Sport i turystyka 22 000 000,00 zł Ocena efektywności
Budynek kulturalno - usługowy i zagospodarowanie terenu w Porcie Czerniakowskim. Warszawa Kultura 25 000 000,00 zł Ocena efektywności
Budowa dróg powiatowych w powiecie puckim w formule PPP Puck Infrastruktura transportowa 25 000 000,00 zł Ocena efektywności
Utworzenie kompleksu rekreacyjno-turystycznego w oparciu o wody siarczkowe w obszarze Jeziora Tarnobrzeskiego. Tarnobrzeg Sport i turystyka 30 000 000,00 zł Ocena efektywności
Dwór w Wadowie Kraków Rewitalizacja 30 000 000,00 zł Ocena efektywności
Budowa biurowca przy zajezdni na Limanowskiego. Łódź Budynki publiczne 40 000 000,00 zł Ocena efektywności
Wybór operatora usług hotelarskich, gastronomicznych i cateringowych dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Zabrze Kultura 41 000 000,00 zł Ocena efektywności
Przebudowa Placu Wolności w Kielcach wraz z budową parkingu podziemnego. Kielce Infrastruktura transportowa 48 585 000,00 zł Ocena efektywności
"Europejskie Centrum Diagnostyki Obrazowej, Molekularnej i Metabolicznej Matki i Dziecka w Warszawie” oraz „Centrum Kliniczne Matki i Dziecka” - Instytut Matki i Dziecka w Warszawie. Warszawa Ochrona zdrowia 50 245 000,00 zł Ocena efektywności
Hala Gwardii - modernizacja obiektu i prowadzenie działalności Warszawa Budynki publiczne 52 000 000,00 zł Ocena efektywności
Zagospodarowanie kwartału w centrum Miasta Tarnowskie Góry po byłych zakładach odzieżowych Tarmilo w formule partnerstwa publiczno – prywatnego. Tarnowskie Góry Rewitalizacja 59 322 850,00 zł Ocena efektywności
Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz budynku urzędu miasta we Włocławku przy ul. Tumskiej. Włocławek Mieszkalnictwo 64 000 000,00 zł Ocena efektywności
Budowa wysoko energooszczędnych przedszkoli publicznych w Warszawie w miejsce obiektów typu Stolbud-Ciechanów. Warszawa Edukacja 65 000 000,00 zł Ocena efektywności
Budowa hali sportowo-widowiskowej z basenem w Lesznie Leszno Sport i turystyka 80 000 000,00 zł Ocena efektywności
Zagospodarowanie Fortu Służewiec. Warszawa Rewitalizacja 100 000 000,00 zł Ocena efektywności
Budowa konstancińskiego centrum uzdrowiskowego. Konstancin-Jeziorna Ochrona zdrowia 100 000 000,00 zł Ocena efektywności
Centrum Sportu i Rekreacji w Przemyślu. Przemyśl Sport i turystyka 100 000 000,00 zł Ocena efektywności
Budowa oczyszczalni ścieków Ornontowice Północ oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz infrastrukturą Ornontowice Gospodarka wodno-kanalizacyjna 115 000 000,00 zł Ocena efektywności
Budowa kolei gondolowej w Dusznikach-Zdroju. Duszniki-Zdrój Sport i turystyka 160 000 000,00 zł Ocena efektywności
Zagospodarowanie dzielnicy Nowy Port w Gdańsku. Gdańsk Rewitalizacja 367 946 000,00 zł Ocena efektywności
Rewitalizacja kwartału Targowa - Ząbkowska - Brzeska - Kijowska Warszawa Rewitalizacja 400 000 000,00 zł Ocena efektywności
Budowa stopnia wodnego Lubiąż. Lubiąż Infrastruktura transportowa 413 162 200,00 zł Ocena efektywności
Zagospodarowanie błoni Stadionu Narodowego. Warszawa Rewitalizacja 1 220 000 000,00 zł Pomysł
S10 Bydgoszcz - Toruń. inwestycja liniowa pomiędzy Toruniem a Bydgoszczą Infrastruktura transportowa 1 463 729 837,12 zł Ocena efektywności
S6 Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej. inwestycja liniowa od węzła Chwaszczyno przez węzeł Żukowo do węzła Gdańsk Południe Infrastruktura transportowa 1 965 147 993,45 zł Ocena efektywności
Budowa Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia - Budowa nowej infrastruktury na rozszerzonych terenach portu - Etap I Gdynia, Zatoka Gdańska Infrastruktura transportowa 3 277 592 000,00 zł Ocena efektywności
S6 Zachodnia obwodnica Szczecina. inwestycja liniowa od istniejącej autostrady A6 w okolicach przejścia granicznego w Kołbaskowie przez Police aż do węzła drogowego w Goleniowie Infrastruktura transportowa 4 574 575 700,00 zł Ocena efektywności
S6 Koszalin - DK6 (Bożepole Wielkie). inwestycja liniowa pomiędzy Koszalinem a węzłem Bożepole Infrastruktura transportowa 4 509 323 630,69 zł Ocena efektywności
Budowa kaskady odcinka Odry swobodnie płynącej - od Brzegu Dolnego do ujścia Nysy Łużyckiej. Odcinek rzeki Odry od Ścinawy do ujścia Nysy Łużyckiej Infrastruktura transportowa 6 600 000 000,00 zł Ocena efektywności
Budowa Kanału Śląskiego. Brak danych Infrastruktura transportowa 11 000 000 000,00 zł Ocena efektywności
Budowa Portu Centralnego - rozwój głębokowodnej części Portu Gdańsk. Gdańsk Infrastruktura transportowa 12 000 000 000,00 zł Ocena efektywności
Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia polegającego na zaprojektowaniu, wybudowaniu parkingów dla Miasta Łodzi. Etap II. Numer referencyjny: DAR-ZPR-IV.7011.23.2018 Łódź Infrastruktura transportowa Brak danych Składanie i ocena ofert
Koncesja na świadczenie usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Krasnopolu Krasnopol Gospodarka wodno-kanalizacyjna Brak danych Nabór wniosków
Rekultywacja gminnego składowiska odpadów Mogielnica Gospodarka odpadami Brak danych Wybór oferty i zamknięcie komercyjne
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Parysowie w formule partnerstwa-publiczno-prywatnego Parysów Efektywność energetyczna 2 430 000,00 zł Składanie i ocena ofert
Modernizacja funkcjonalna i głęboka modernizacja energetyczna infrastruktury sportowej i szkolnej w Mieście Lubań Lubań Sport i turystyka 3 700 000,00 zł Składanie i ocena ofert
Modernizacja oświetlenia ulicznego w Kobyłce. Kobyłka Efektywność energetyczna 6 000 000,00 zł Składanie i ocena ofert
Budowa mieszkań komunalnych w Gminie Małkinia Górna. Małkinia Górna Mieszkalnictwo 8 914 706,67 zł Prowadzenie negocjacji
Budowa i eksploatacja Wielofunkcyjnego Domu Pogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym koło Dywit. Olsztyn Inne 9 073 744,00 zł Nabór wniosków
Przebudowa kwartału przyległego do Rynku od strony południowo-zachodniej w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Mikołów Rewitalizacja 9 300 000,00 zł Prowadzenie negocjacji
Budowa kwatery składowania odpadów wraz z infrastrukturą techniczną na terenie Gminy Bisztynek w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Numer referencyjny: GMP.271.17.2018 Bisztynek Gospodarka odpadami 9 800 000,00 zł Prowadzenie negocjacji
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miedźno w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Gmina Miedźno Efektywność energetyczna 12 000 000,00 zł Składanie i ocena ofert
Rozbudowa Opery Wrocławskiej wraz z zakupem wyposażenia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Numer referencyjny: ZP/PPP/1/2018 Wrocław Kultura 22 450 000,00 zł Prowadzenie negocjacji
Zaprojektowanie oraz wykonanie budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem w Gminie Miejskiej Giżycko. Giżycko Mieszkalnictwo 23 713 996,76 zł Prowadzenie negocjacji
Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Płocku nad Zalewem Sobótka Płock Sport i turystyka 24 810 974,00 zł Nabór wniosków
Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Miasta Płocka w formule PPP. Numer referencyjny: WZP.271.1.42.2018/AR Płock Efektywność energetyczna 26 000 000,00 zł Prowadzenie negocjacji
Staszowskie Centrum Przedsiębiorczości Staszów Budynki publiczne 27 218 000,00 zł Prowadzenie negocjacji
Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia polegającego na zaprojektowaniu i przeprowadzeniu robót budowlanych oraz termomodernizacyjnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Mikołowie. Mikołów Efektywność energetyczna 30 000 000,00 zł Prowadzenie negocjacji
Poprawa efektywności energetycznej 28 budynków oświatowych Gminy Wałbrzych przewidzianych do realizacji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP) Wałbrzych Efektywność energetyczna 35 216 916,00 zł Prowadzenie negocjacji
Nowa Emilia - przestrzeń ekspozycyjna i miejska oranżeria. Warszawa Budynki publiczne 60 000 000,00 zł Nabór wniosków
Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Płocku w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Numer referencyjny: WZP.271.1.48.2017/AS Płock Sport i turystyka 66 374 250,00 zł Prowadzenie negocjacji
Tarnowskie Gniazda Innowacyjnych Specjalizacji Tarnów Edukacja 66 666 666,67 zł Prowadzenie negocjacji
Wybór operatora Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Władysława Szafera w Szczecinie Szczecin Sport i turystyka 78 600 000,00 zł Nabór wniosków
Poprawa właściwości energetycznych budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu. Sosnowiec Efektywność energetyczna 121 450 391,06 zł Prowadzenie negocjacji
Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w wojewódzkich przewozach pasażerskich w transporcie drogowym, na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. Olsztyn Usługi transportowe 130 000 000,00 zł Nabór wniosków
Budowa, przebudowa i utrzymanie dróg wojewódzkich rejonu Włocławek (sieć długości ok. 270 km) w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Toruń Infrastruktura transportowa 400 000 000,00 zł Prowadzenie negocjacji
Budowa Linii Tramwajowej KST, etap IV: ul. Meissnera – Mistrzejowice w formule PPP. Numer referencyjny: 2/IV/2018 Kraków Infrastruktura transportowa 523 625 420,00 zł Składanie i ocena ofert