Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


30-12-2016

Zapraszamy podmioty publiczne do składania projektów ppp w nowym naborze

Celem naboru jest wyłonienie kolejnych projektów, które będą charakteryzowały się dużym prawdopodobieństwem ich realizacji w formule ppp. W wyniku oceny wybrane zostaną projekty, które będą mogły być objęte wsparciem doradczym Ministerstwa w procesie przygotowania do realizacji w modelu ppp.

W stosunku do poprzedniego naboru zmienione zostały zasady naboru, które powinny pozwolić na wybór, a następnie wsparcie merytoryczne bardziej znaczących gospodarczo i lepiej przygotowanych projektów PPP jakie planuje się w Polsce.

Do naboru mogą być zgłaszane projekty należące do wszystkich sektorów, których  wartość nakładów inwestycyjnych nie może być mniejsza niż 20 mln (brutto).

Szczegółowe warunki i zasady dotyczące udziału w naborze oraz wyłonienia projektów do wsparcia zostały określone w Regulaminie naboru oraz jego załącznikach. 

 
Formularz zgłoszenia wraz z załącznikami należy składać osobiście lub przesłać na adres:

Ministerstwo Rozwoju
Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa
z dopiskiem na kopercie DPA Nabór projektów PPP
lub
przesłać na adres e-mail: ppp.nabor@mr.gov.pl.


Wsparcie doradcze dla uczestników wymaga zaakceptowania przez Promotorów Zasad współpracy (Zał. nr 3 do Regulaminu naboru)

W razie pytań prosimy o kontakt: Krzysztof Chmieliński
tel.: 22 273 79 47, e-mail: ppp.nabor@mr.gov.pl

Pobierz pliki:

Regulamin naboru projektów ppp (PDF 60 KB)

 

 

 

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2018

NSS Unia Europejska