Przejdź do treści
Strona główna

"Europejskie Centrum Diagnostyki Obrazowej, Molekularnej i Metabolicznej Matki i Dziecka w Warszawie” oraz „Centrum Kliniczne Matki i Dziecka” - Instytut Matki i Dziecka w Warszawie.

"Europejskie Centrum Diagnostyki Obrazowej, Molekularnej i Metabolicznej Matki i Dziecka w Warszawie” oraz „Centrum Kliniczne Matki i Dziecka” - Instytut Matki i Dziecka w Warszawie.
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia ppp jest wybudowanie nowego obiektu IMiD, mieszczącego nowo utworzone „Europejskie Centrum Diagnostyki Obrazowej, Molekularnej i Metabolicznej Matki i Dziecka w Warszawie” oraz część prowadzonej w IMiD działalności klinicznej ”Centrum Kliniczne Matki i Dziecka”.
Podmiot publiczny Instytut Matki i Dziecka w Warszawie
Rodzaj podmiotu publicznego Instytut badawczy, Jednostka służby zdrowia
Lokalizacja projektu Warszawa
Województwo Mazowieckie
Sektor podstawowy Ochrona zdrowia
Data wszczęcia postępowania Brak danych
Status realizacji Ocena efektywności
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 50 245 000,00 zł
Przedział wartości Duże (40-100 mln)
Doradztwo (Tak/Nie) Nie
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: zamowienia.publiczne@imid.med.pl
Tel.: 22 327 73 92