Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


06-06-2013

Linki

 

Krajowe:

Ministerstwo Finansów www.mf.gov.pl

Ministerstwo Gospodarki www.bazappp.mg.gov.pl

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości www.ppp.parp.gov.pl  

Centrum PPP www.centrum-ppp.pl 

Instytut PPP www.ippp.pl 

Dobre praktyki PPP www.dobrepraktykippp.eu

PPPortal www.ppportal.pl

 

Międzynarodowe:

Europejskiego Centrum Wiedzy o PPP (EPEC) www.eib.org/epec 

Komisja Europejska ec.europa.eu 

ONZ (UNECE) www.unece.org 

Bank Światowy www.worldbank.org/ppp 

 Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju www.ebrd.com 

 

Zagraniczne:

Austria www.asfinag.at 

Australia www.pppforum.gov.au

Australia www.infrastructure.org.au

Australia www.partnerships.vic.gov.au 

Belgia www.vlaanderen.be 

Chiny www.eu.gov.hk 

Chorwacja www.ajpp.hr 

Czechy www.pppcentrum.cz 

Dania www.deaca.dk 

Francja www.ppp.bercy.gouv.fr 

Grecja www.ppp.mnec.gr 

Hiszpania www.fomento.es 

Holandia www.minfin.nl 

Irlandia www.ppp.gov.ie 

Izrael www.ppp.mof.gov.il 

Kazachstan www.ppp-center.kz 

Korea Płd. www.pimac.org 

Kanada www.pppcouncil.ca

Kanada www.partnershipsbc.ca 

Łotwa www.ppp.gov.lv 

Malta www.finance.gov.mt 

Niemcy  www.partnerschaften-deutschland.de

Niemcy  www.ppp-projektdatenbank.de 

Portugalia www.parpublicasgps.com 

Słowacja www.finance.gov.sk 

Szwajcaria www.ppp-schweiz.ch 

USA www.ncppp.org

USA www.fhwa.dot.gov 

Wielka Brytania www.hm-treasury.gov.uk

Wielka Brytania www.localpartnerships.org.uk

Wielka Brytania www.partnershipsforschools.org.uk

Wielka Brytania www.communityhealthpartnerships.co.uk 

Węgry www.nfm.gov.hu 

Włochy www.utfp.it 

  

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska