Menu


19-04-2017

Szkolenia i warsztaty

 

Szkolenia regionalne

Szkolenia regionalne obejmują 16 dwudniowych szkoleń w różnych województwach.

Celem szkoleń regionalnych jest podniesienie wiedzy na temat podstawowych zagadnień dotyczących PPP wśród pracowników instytucji publicznych szczebla regionalnego i lokalnego.

Wsparciem zostaną objęte podmioty, które nie posiadają lub posiadają znikome doświadczenie w obszarze realizacji przedsięwzięć PPP. Do udziału w szkoleniach zapraszamy pracowników jednostek samorządu terytorialnego i jednostek podległych zainteresowanych zdobyciem wiedzy z zakresu PPP, w tym w szczególności decydentów, osoby zajmujące się inwestycjami, infrastrukturą, pozyskiwaniem środków unijnych, zamówieniami publicznymi czy też obsługą prawną.

Program każdego szkolenia będzie obejmował m.in.: działania administracji rządowej w obszarze PPP, czym jest PPP, fakty i mity dotyczące realizacji przedsięwzięć PPP, podstawowe uwarunkowania prawne i finansowe, przygotowanie do realizacji projektów PPP, doświadczenia krajowe i regionalne w obszarze PPP. Na szkoleniach prezentowane będą przykłady regionalnych przedsięwzięć realizowanych lub planowanych w formule PPP.

Pobierz plik:

Informacja prasowa nt. szkoleń regionalnych (PDF 400 KB)

Agenda szkoleń regionalnych (PDF 526 KB)

Harmonogram szkoleń regionalnych (PDF 242 KB)

Regulamin szkoleń regionalnych (PDF 415 KB)

 

Harmonogram szkoleń regionalnych:

8-9 maja 2017 r.                   Rzeszów

15-16 maja 2017 r.                Gdańsk

22-23 maja 2017 r.                Olsztyn

29-30 maja 2017 r.                Poznań

5-6 czerwca 2017 r.               Bydgoszcz

12-13 czerwca 2017 r.            Wrocław

19-20 czerwca 2017 r.            Opole

26-27 czerwca 2017 r.            Kielce

4-5 września 2017 r.               Lublin

11-12 września 2017 r.           Łódź

18-19 września 2017 r.           Zielona Góra

25-26 września 2017 r.           Białystok

2-3 października 2017 r.          Szczecin

9-10 października 2017 r.        Katowice

16-17 października 2017 r.      Kraków

23-24 października 2017 r.      Warszawa

 

Elektroniczny formularz zgłoszeniowy

 

 

Szkolenia profilowane

Szkolenia profilowane obejmują 9 jednodniowych szkoleń skierowanych do pracowników administracji rządowej oraz urzędów centralnych i kontrolnych.

Celem szkoleń profilowanych jest podniesienie wiedzy na temat podstawowych zagadnień dotyczących PPP wśród pracowników administracji publicznej m.in. ministerstw, Regionalnych Izb Obrachunkowych (RIO), Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE).

Program każdego szkolenia będzie zbliżony zakresem do szkoleń regionalnych, niemniej jednak zostanie dostosowany do danej grupy uczestników, z uwzględnieniem specyfiki realizowanych zadań.

 

Warsztaty specjalistyczne

Warsztaty specjalistyczne obejmują 24 warsztaty skierowane do pracowników jednostek administracji publicznej szczebla lokalnego, regionalnego i centralnego, posiadających doświadczenie lub ogólną wiedzę na temat realizacji przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. W warsztatach będą mogły wziąć udział również osoby, które wcześniej były uczestnikami szkoleń profilowanych i regionalnych.

Celem warsztatów specjalistycznych jest podniesienie wiedzy na temat konkretnych zagadnień dotyczących PPP.

Tematyka warsztatów będzie spójna z kolejnymi fazami wsparcia doradczego (opisanego w zakładce Wsparcie doradcze) udzielanego w ramach projektu wybranym przedsięwzięciom PPP. Dodatkowym zagadnieniem omawianym na warsztatach będą trzy wytyczne stworzone w ramach projektu (opisane w zakładce Publikacje).

Zaplanowano trzy serie warsztatów:

  1.  I seria (8 warsztatów) – zostanie przeprowadzona na bazie doświadczeń z pierwszej fazy wsparcia doradczego, czyli po naborze i ocenie potencjalnych przedsięwzięć PPP oraz opracowaniu analiz przedrealizacyjnych. Dodatkowo przedmiotem warsztatów będą wypracowane w ramach projektu wytyczne dotyczące przygotowania projektów;
  2. II seria (8 warsztatów) - zostanie przeprowadzona na podstawie doświadczeń zebranych z drugiej fazy wsparcia doradczego, czyli z zakresu przygotowania dokumentacji do wszczęcia postępowania na wybór partnera prywatnego, przebiegu samej procedury jego wyłonienia, jak również konstrukcji umowy PPP. Przedmiotem tej serii warsztatów będą również wypracowane w ramach projektu wytyczne dotyczące przygotowania ofert oraz wzorów umów PPP;
  3. III seria (8 warsztatów) – zostanie przeprowadzona na podstawie doświadczeń zebranych z trzeciej fazy wsparcia doradczego, czyli z zakresu zamknięcia finansowego (bankowalności projektów PPP) oraz zarządzania umową PPP. Przedmiotem tej serii warsztatów będą również wypracowane w ramach projektu wytyczne dotyczące przygotowania ofert oraz wzorów umów PPP, a w szczególności ich części mające wpływ na uzyskanie zamknięcia finansowego oraz zarządzanie umową.

 


 

Logotyp Funduszy Europejskich i Unii Europejskiej