Menu


06-12-2017

Szkolenia i warsztaty


 

Szkolenia profilowane

Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Ministerstwie Rozwoju wraz z konsorcjum Konfederacji Lewiatan i Fundacji Centrum PPP zaprasza do udziału w szkoleniach profilowanych, realizowanych w ramach projektu „Rozwój PPP w Polsce” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (POWER).

Kolejna seria szkoleń skierowana jest do pracowników administracji rządowej, szczególnie do osób udzielających informacji w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE), pracowników Instytucji Zarządzających Regionalnymi Programami Operacyjnymi (pracowników Urzędów Marszałkowskich poszczególnych województw), pracowników Instytucji Zarządzających Krajowymi Programami Operacyjnymi, pracowników Instytucji Pośredniczących i Wdrażających Krajowe Programy Operacyjne.

Szkolenie będzie ukierunkowane na przedstawienie podstawowych informacji z zakresu wprowadzenia do tematyki partnerstwa publiczno-prywatnego (w tym obalenie mitów i stereotypów) oraz szerokie omówienie możliwości łączenia dofinansowania unijnego z dofinasowaniem partnera prywatnego w ramach projektów hybrydowych. W szczególności nacisk zostanie położony na kwestie uregulowań prawnych w rozporządzeniu unijnym i prawie krajowym, zasad przygotowania projektów hybrydowych wynikających z wytycznych oraz innych kwestii praktycznych tj. rachunek powierniczy, kwalifikowalność, rozliczanie dotacji. W trakcie szkolenia zostaną również przedstawione przykłady projektów hybrydowych 2014-2020.

Szkolenia będą jednodniowe i nieodpłatne. Uczestnicy pokrywać będą jedynie koszt dojazdu na miejsce szkolenia. Pozostałe koszty (trenerzy, wynajem sali szkoleniowej, materiały, wyżywienie i ewentualny nocleg) finansowane będą ze środków projektu. Ukończenie szkolenia potwierdzone zostanie zaświadczeniem.

Najbliższe trzy szkolenia odbędą się: 11 stycznia 2018 r. w Warszawie, 16 stycznia 2018 r. w Poznaniu, 24 stycznia 2018 r. w Krakowie

Osoby zainteresowane udziałem będą mogły dokonać zgłoszenia na szkolenie w formularzu rejestracyjnym, wybierając jeden z trzech dostępnych terminów. 

W zależności od stopnia zainteresowania powyższym szkoleniem, zastrzegamy sobie możliwość ograniczenia liczby osób z jednej instytucji. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc na szkoleniach, decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Szczegółowych informacji w sprawie szkoleń udzielają:
Katarzyna Vitkovska, tel. 22 273 84 85 oraz Marta Rudzka, tel. 22 273 87 18, natomiast korespondencję mailową prosimy kierować na adres: rozwojppp@mr.gov.pl
 

Pobierz plik:

Agenda szkolenia (PDF 204 KB)

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Ministerstwie Rozwoju wraz z konsorcjum Konfederacji Lewiatan i Fundacji Centrum PPP zaprasza do udziału w szkoleniach profilowanych, realizowanych w ramach projektu „Rozwój PPP w Polsce” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (POWER).

Szkolenia skierowane są do pracowników administracji rządowej, szczególnie pracowników komórek prawnych, finansowych, polityki inwestycyjnej, nadzorujących jednostki podległe oraz komórek administracyjnych a także osób odpowiedzialnych za planowanie, przygotowanie i realizację inwestycji i usług publicznych. Obejmują ogólną tematykę PPP w celu przekazania wiedzy podmiotom publicznym poszukującym innych metod finansowania inwestycji i usług publicznych.

Szkolenia będą ukierunkowane na przedstawienie informacji z zakresu przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w zakresie wyboru partnera prywatnego. Oprócz wprowadzenia do tematyki partnerstwa publiczno-prywatnego zostaną przedstawione praktyczne aspekty przygotowania projektów m.in. związane z analizami, powołaniem zespołu projektowego, postępowaniem przetargowym, zarządzeniem umową PPP, typowymi błędami. Zostaną również przedstawione przykłady projektów sektora administracji publicznej w kraju i zagranicą oraz zalety i korzyści wykorzystania formuły PPP.

Szkolenia będą jednodniowe i nieodpłatne. Uczestnicy pokrywać będą jedynie koszt dojazdu na miejsce szkolenia. Pozostałe koszty (trenerzy, wynajem sali szkoleniowej, materiały, wyżywienie i ewentualny nocleg) finansowane będą ze środków projektu. Ukończenie szkolenia potwierdzone zostanie zaświadczeniem.

Terminy szkoleń: 8 grudnia 2017 r., 15 grudnia 2017 r. i 9 stycznia 2018 r. w Warszawie w siedzibie Ministerstwa Rozwoju, Plac Trzech Krzyży 3/5.


Agenda szkolenia (PDF 180 KB)

UWAGA: Zapisy na szkolenie zostały zakończone z powodu wyczerpania limitu miejsc.

 

Warsztaty specjalistyczne

Warsztaty specjalistyczne obejmują 24 warsztaty skierowane do pracowników jednostek administracji publicznej szczebla lokalnego, regionalnego i centralnego, posiadających doświadczenie lub ogólną wiedzę na temat realizacji przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. W warsztatach będą mogły wziąć udział również osoby, które wcześniej były uczestnikami szkoleń profilowanych i regionalnych.

Celem warsztatów specjalistycznych jest podniesienie wiedzy na temat konkretnych zagadnień dotyczących PPP.

Tematyka warsztatów będzie spójna z kolejnymi fazami wsparcia doradczego (opisanego w zakładce Wsparcie doradcze) udzielanego w ramach projektu wybranym przedsięwzięciom PPP. Dodatkowym zagadnieniem omawianym na warsztatach będą trzy wytyczne stworzone w ramach projektu (opisane w zakładce Publikacje).

Zaplanowano trzy serie warsztatów:

 

  1.  I seria (8 warsztatów) – zostanie przeprowadzona na bazie doświadczeń z pierwszej fazy wsparcia doradczego, czyli po naborze i ocenie potencjalnych przedsięwzięć PPP oraz opracowaniu analiz przedrealizacyjnych. Dodatkowo przedmiotem warsztatów będą wypracowane w ramach projektu wytyczne dotyczące przygotowania projektów;
  2. II seria (8 warsztatów) - zostanie przeprowadzona na podstawie doświadczeń zebranych z drugiej fazy wsparcia doradczego, czyli z zakresu przygotowania dokumentacji do wszczęcia postępowania na wybór partnera prywatnego, przebiegu samej procedury jego wyłonienia, jak również konstrukcji umowy PPP. Przedmiotem tej serii warsztatów będą również wypracowane w ramach projektu wytyczne dotyczące przygotowania ofert oraz wzorów umów PPP;
  3. III seria (8 warsztatów) – zostanie przeprowadzona na podstawie doświadczeń zebranych z trzeciej fazy wsparcia doradczego, czyli z zakresu zamknięcia finansowego (bankowalności projektów PPP) oraz zarządzania umową PPP. Przedmiotem tej serii warsztatów będą również wypracowane w ramach projektu wytyczne dotyczące przygotowania ofert oraz wzorów umów PPP, a w szczególności ich części mające wpływ na uzyskanie zamknięcia finansowego oraz zarządzanie umową.

 

 

 Szkolenia regionalne - działania zrealizowane

Szkolenia regionalne obejmują 16 dwudniowych szkoleń w różnych województwach.

Celem szkoleń regionalnych jest podniesienie wiedzy na temat podstawowych zagadnień dotyczących PPP wśród pracowników instytucji publicznych szczebla regionalnego i lokalnego.

Wsparciem zostaną objęte podmioty, które nie posiadają lub posiadają znikome doświadczenie w obszarze realizacji przedsięwzięć PPP. Do udziału w szkoleniach zapraszamy pracowników jednostek samorządu terytorialnego i jednostek podległych zainteresowanych zdobyciem wiedzy z zakresu PPP, w tym w szczególności decydentów, osoby zajmujące się inwestycjami, infrastrukturą, pozyskiwaniem środków unijnych, zamówieniami publicznymi czy też obsługą prawną.

Program każdego szkolenia będzie obejmował m.in.: działania administracji rządowej w obszarze PPP, czym jest PPP, fakty i mity dotyczące realizacji przedsięwzięć PPP, podstawowe uwarunkowania prawne i finansowe, przygotowanie do realizacji projektów PPP, doświadczenia krajowe i regionalne w obszarze PPP. Na szkoleniach prezentowane będą przykłady regionalnych przedsięwzięć realizowanych lub planowanych w formule PPP.

Pobierz plik:

Informacja prasowa nt. szkoleń regionalnych (PDF 400 KB)

Agenda szkoleń regionalnych (PDF 526 KB)

Harmonogram szkoleń regionalnych (PDF 242 KB)

Regulamin szkoleń regionalnych (PDF 416 KB)

 

 

Harmonogram szkoleń regionalnych:

8-9 maja 2017 r.                   Rzeszów                Hotel Hetman, ul. Generała Mariana Langiewicza 29

15-16 maja 2017 r.                Gdańsk                 Hotel Zatoka, Trakt Św. Wojciecha 149 

22-23 maja 2017 r.                Olsztyn                 Szkolenie odwołane (zbyt mała liczba zgłoszeń)

29-30 maja 2017 r.                Poznań                 Hotel Ikar, ul. Solna 18

5-6 czerwca 2017 r.               Bydgoszcz             Hotel Focus Premium Pod Orłem, ul. Gdańska 14

12-13 czerwca 2017 r.            Wrocław               Hotel Novotel Wrocław Centrum, Powstańców Śląskich 7

19-20 czerwca 2017 r.            Opole                   Hotel Mercure, ul. Krakowska 57/59

26-27 czerwca 2017 r.            Kielce                   Hotel Qubus, ul. Składowa 2

4-5 września 2017 r.               Lublin*                Hotel Mercure Lublin Centrum, Al. Racławickie 12

11-12 września 2017 r.           Łódź*                  Hotel Reymont, ul. Legionów 81

18-19 września 2017 r.           Zielona Góra         Hotel Amadeus, ul. Jedności 87A

25-26 września 2017 r.           Białystok              Hotel Ibis Styles, Aleja Piłsudskiego 25

2-3 października 2017 r.          Szczecin*             Hotel Vulcan, ul. Druckiego-Lubeckiego 6a

9-10 października 2017 r.        Katowice*            Hotel Diament Katowice, ul. Wita Stwosza 37

16-17 października 2017 r.      Kraków*               Hotel Best Western Efekt Express Kraków, ul. Opolska 14

23-24 października 2017 r.      Warszawa*           Ministerstwo Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, Warszawa

26-27 października 2017 r.      Toruń                   Hotel Filmar, ul. Grudziądzka 45

 

Uwaga:
* Zapisy na szkolenie zostały zakończone z powodu wyczerpania limitu miejsc.

 

 

 

 


 

Logotyp Funduszy Europejskich i Unii Europejskiej