Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

02-02-2017

Szkolenia i warsztaty

 

Szkolenia regionalne

Szkolenia regionalne obejmują 16 dwudniowych szkoleń w różnych województwach.

Celem szkoleń regionalnych jest podniesienie wiedzy na temat podstawowych zagadnień dotyczących PPP wśród pracowników instytucji publicznych szczebla regionalnego i lokalnego.

Wsparciem zostaną objęte podmioty, które nie posiadają lub posiadają znikome doświadczenie w obszarze realizacji przedsięwzięć PPP.

Program każdego szkolenia będzie obejmował m.in.: działania administracji rządowej w obszarze PPP, czym jest PPP, fakty i mity dotyczące realizacji przedsięwzięć PPP, podstawowe uwarunkowania prawne i finansowe, przygotowanie do realizacji projektów PPP, doświadczenia krajowe i regionalne w obszarze PPP. Na szkoleniach prezentowane będą przykłady regionalnych przedsięwzięć realizowanych lub planowanych w formule PPP.

 

Szkolenia profilowane

Szkolenia profilowane obejmują 9 jednodniowych szkoleń skierowanych do pracowników administracji rządowej oraz urzędów centralnych i kontrolnych.

Celem szkoleń profilowanych jest podniesienie wiedzy na temat podstawowych zagadnień dotyczących PPP wśród pracowników administracji publicznej m.in. ministerstw, Regionalnych Izb Obrachunkowych (RIO), Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE).

Program każdego szkolenia będzie zbliżony zakresem do szkoleń regionalnych, niemniej jednak zostanie dostosowany do danej grupy uczestników, z uwzględnieniem specyfiki realizowanych zadań.

 

Warsztaty specjalistyczne

Warsztaty specjalistyczne obejmują 24 warsztaty skierowane do pracowników jednostek administracji publicznej szczebla lokalnego, regionalnego i centralnego, posiadających doświadczenie lub ogólną wiedzę na temat realizacji przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. W warsztatach będą mogły wziąć udział również osoby, które wcześniej były uczestnikami szkoleń profilowanych i regionalnych.

Celem warsztatów specjalistycznych jest podniesienie wiedzy na temat konkretnych zagadnień dotyczących PPP.

Tematyka warsztatów będzie spójna z kolejnymi fazami wsparcia doradczego (opisanego w zakładce Wsparcie doradcze) udzielanego w ramach projektu wybranym przedsięwzięciom PPP. Dodatkowym zagadnieniem omawianym na warsztatach będą trzy wytyczne stworzone w ramach projektu (opisane w zakładce Publikacje).

Zaplanowano trzy serie warsztatów:

  1.  I seria (8 warsztatów) – zostanie przeprowadzona na bazie doświadczeń z pierwszej fazy wsparcia doradczego, czyli po naborze i ocenie potencjalnych przedsięwzięć PPP oraz opracowaniu analiz przedrealizacyjnych. Dodatkowo przedmiotem warsztatów będą wypracowane w ramach projektu wytyczne dotyczące przygotowania projektów;
  2. II seria (8 warsztatów) - zostanie przeprowadzona na podstawie doświadczeń zebranych z drugiej fazy wsparcia doradczego, czyli z zakresu przygotowania dokumentacji do wszczęcia postępowania na wybór partnera prywatnego, przebiegu samej procedury jego wyłonienia, jak również konstrukcji umowy PPP. Przedmiotem tej serii warsztatów będą również wypracowane w ramach projektu wytyczne dotyczące przygotowania ofert oraz wzorów umów PPP;
  3. III seria (8 warsztatów) – zostanie przeprowadzona na podstawie doświadczeń zebranych z trzeciej fazy wsparcia doradczego, czyli z zakresu zamknięcia finansowego (bankowalności projektów PPP) oraz zarządzania umową PPP. Przedmiotem tej serii warsztatów będą również wypracowane w ramach projektu wytyczne dotyczące przygotowania ofert oraz wzorów umów PPP, a w szczególności ich części mające wpływ na uzyskanie zamknięcia finansowego oraz zarządzanie umową.

 


 

Logotyp Funduszy Europejskich i Unii Europejskiej

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

NSS Unia Europejska