Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

20-09-2017

Szkolenia i warsztaty

 

Szkolenia regionalne

Szkolenia regionalne obejmują 16 dwudniowych szkoleń w różnych województwach.

Celem szkoleń regionalnych jest podniesienie wiedzy na temat podstawowych zagadnień dotyczących PPP wśród pracowników instytucji publicznych szczebla regionalnego i lokalnego.

Wsparciem zostaną objęte podmioty, które nie posiadają lub posiadają znikome doświadczenie w obszarze realizacji przedsięwzięć PPP. Do udziału w szkoleniach zapraszamy pracowników jednostek samorządu terytorialnego i jednostek podległych zainteresowanych zdobyciem wiedzy z zakresu PPP, w tym w szczególności decydentów, osoby zajmujące się inwestycjami, infrastrukturą, pozyskiwaniem środków unijnych, zamówieniami publicznymi czy też obsługą prawną.

Program każdego szkolenia będzie obejmował m.in.: działania administracji rządowej w obszarze PPP, czym jest PPP, fakty i mity dotyczące realizacji przedsięwzięć PPP, podstawowe uwarunkowania prawne i finansowe, przygotowanie do realizacji projektów PPP, doświadczenia krajowe i regionalne w obszarze PPP. Na szkoleniach prezentowane będą przykłady regionalnych przedsięwzięć realizowanych lub planowanych w formule PPP.

Pobierz plik:

Informacja prasowa nt. szkoleń regionalnych (PDF 400 KB)

Agenda szkoleń regionalnych (PDF 526 KB)

Harmonogram szkoleń regionalnych (PDF 242 KB)

Regulamin szkoleń regionalnych (PDF 416 KB)

 

Harmonogram szkoleń regionalnych:

8-9 maja 2017 r.                   Rzeszów                Hotel Hetman, ul. Generała Mariana Langiewicza 29

15-16 maja 2017 r.                Gdańsk                 Hotel Zatoka, Trakt Św. Wojciecha 149 

22-23 maja 2017 r.                Olsztyn                 Szkolenie odwołane (zbyt mała liczba zgłoszeń)

29-30 maja 2017 r.                Poznań                 Hotel Ikar, ul. Solna 18

5-6 czerwca 2017 r.               Bydgoszcz             Hotel Focus Premium Pod Orłem, ul. Gdańska 14

12-13 czerwca 2017 r.            Wrocław               Hotel Novotel Wrocław Centrum, Powstańców Śląskich 7

19-20 czerwca 2017 r.            Opole                   Hotel Mercure, ul. Krakowska 57/59

26-27 czerwca 2017 r.            Kielce                   Hotel Qubus, ul. Składowa 2

4-5 września 2017 r.               Lublin*                Hotel Mercure Lublin Centrum, Al. Racławickie 12

11-12 września 2017 r.           Łódź*                  Hotel Reymont, ul. Legionów 81

18-19 września 2017 r.           Zielona Góra         Hotel Amadeus, ul. Jedności 87A

25-26 września 2017 r.           Białystok              Hotel Ibis Styles, Aleja Piłsudskiego 25

2-3 października 2017 r.          Szczecin*             Hotel Vulcan, ul. Druckiego-Lubeckiego 6a

9-10 października 2017 r.        Katowice*            Hotel Diament Katowice, ul. Wita Stwosza 37

16-17 października 2017 r.      Kraków*               Hotel Best Western Efekt Express Kraków, ul. Opolska 14

23-24 października 2017 r.      Warszawa*           Ministerstwo Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, Warszawa

26-27 października 2017 r.      Toruń                   Hotel Filmar, ul. Grudziądzka 45

 

Uwaga:
* Zapisy na szkolenie zostały zakończone z powodu wyczerpania limitu miejsc.

 

Elektroniczny formularz zgłoszeniowy

 

 

Szkolenia profilowane

Szkolenia profilowane obejmują 9 jednodniowych szkoleń skierowanych do pracowników administracji rządowej oraz urzędów centralnych i kontrolnych.

Celem szkoleń profilowanych jest podniesienie wiedzy na temat podstawowych zagadnień dotyczących PPP wśród pracowników administracji publicznej m.in. ministerstw, Regionalnych Izb Obrachunkowych (RIO), Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE).

Program każdego szkolenia będzie zbliżony zakresem do szkoleń regionalnych, niemniej jednak zostanie dostosowany do danej grupy uczestników, z uwzględnieniem specyfiki realizowanych zadań.

 

Warsztaty specjalistyczne

Warsztaty specjalistyczne obejmują 24 warsztaty skierowane do pracowników jednostek administracji publicznej szczebla lokalnego, regionalnego i centralnego, posiadających doświadczenie lub ogólną wiedzę na temat realizacji przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. W warsztatach będą mogły wziąć udział również osoby, które wcześniej były uczestnikami szkoleń profilowanych i regionalnych.

Celem warsztatów specjalistycznych jest podniesienie wiedzy na temat konkretnych zagadnień dotyczących PPP.

Tematyka warsztatów będzie spójna z kolejnymi fazami wsparcia doradczego (opisanego w zakładce Wsparcie doradcze) udzielanego w ramach projektu wybranym przedsięwzięciom PPP. Dodatkowym zagadnieniem omawianym na warsztatach będą trzy wytyczne stworzone w ramach projektu (opisane w zakładce Publikacje).

Zaplanowano trzy serie warsztatów:

  1.  I seria (8 warsztatów) – zostanie przeprowadzona na bazie doświadczeń z pierwszej fazy wsparcia doradczego, czyli po naborze i ocenie potencjalnych przedsięwzięć PPP oraz opracowaniu analiz przedrealizacyjnych. Dodatkowo przedmiotem warsztatów będą wypracowane w ramach projektu wytyczne dotyczące przygotowania projektów;
  2. II seria (8 warsztatów) - zostanie przeprowadzona na podstawie doświadczeń zebranych z drugiej fazy wsparcia doradczego, czyli z zakresu przygotowania dokumentacji do wszczęcia postępowania na wybór partnera prywatnego, przebiegu samej procedury jego wyłonienia, jak również konstrukcji umowy PPP. Przedmiotem tej serii warsztatów będą również wypracowane w ramach projektu wytyczne dotyczące przygotowania ofert oraz wzorów umów PPP;
  3. III seria (8 warsztatów) – zostanie przeprowadzona na podstawie doświadczeń zebranych z trzeciej fazy wsparcia doradczego, czyli z zakresu zamknięcia finansowego (bankowalności projektów PPP) oraz zarządzania umową PPP. Przedmiotem tej serii warsztatów będą również wypracowane w ramach projektu wytyczne dotyczące przygotowania ofert oraz wzorów umów PPP, a w szczególności ich części mające wpływ na uzyskanie zamknięcia finansowego oraz zarządzanie umową.

 


 

Logotyp Funduszy Europejskich i Unii Europejskiej

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
2013 © Ministerstwo Rozwoju

NSS Unia Europejska