Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

03-02-2017

Inne działania

 

Krajowe wizyty studyjne

Obejmują 12 jednodniowych wizyt studyjnych w jednostkach samorządu terytorialnego, które mają znaczące i/lub ciekawe doświadczenia w realizacji PPP.

Grupą docelową są przedstawiciele władz samorządowych i innych podmiotów, które po raz pierwszy przygotowują się do wdrożenia PPP i przeszły już fazę szkoleń regionalnych lub profilowanych.

Celem krajowych wizyt studyjnych jest upowszechnianie najlepszych krajowych praktyk PPP.

 

Zagraniczne wizyty studyjne/Szkolenia zagraniczne

Obejmują organizację sześciu 2-3 dniowych misji szkoleniowych do krajów UE posiadających duże doświadczenie w realizacji przedsięwzięć PPP.

Szkolenia zagraniczne, przeprowadzone w formie wizyt studyjnych adresowane są do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego lub innych podmiotów administracji publicznej.

Celem zagranicznych wizyt studyjnych jest podniesienie praktycznej wiedzy na temat realizacji przedsięwzięć PPP, w szczególności inwestycji wdrażanych w sektorach uznanych za kluczowe dla rozwoju rynku PPP w Polsce.

 

 

Logotyp Funduszy Europejskich i Unii Europejskiej

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
2013 © Ministerstwo Rozwoju

NSS Unia Europejska