Menu

Bieżący katalog: Bazy projektów PPP

Lista podkatalogów:

Katalog wyżej: PPP

WYŚWIETL LISTĘ ARTYKUŁÓW W BIEŻĄCYM KATALOGU


30-11-2016

Baza projektów PPP

Kategoria: Działania Platformy | Dotyczy: horyzontalny

Baza projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego z podpisanymi umowami funkcjonuje w odpowiedzi na ustawowy obowiązek ministra właściwego ds. gospodarki (Ministra Rozwoju) do rozpowszechniania i promowania partnerstwa publiczno-prywatnego, a także dokonywania analiz i ocen funkcjonowania partnerstwa publiczno-prywatnego oraz perspektyw finansowego zaangażowania sektora prywatnego.

Celem Bazy Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego jest gromadzenie, udostępnianie i propagowanie wiedzy na temat przedsięwzięć realizowanych w ramach współpracy sektora prywatnego z sektorem publicznym.

Metodyka kwalifikowania wspólnych przedsięwzięć instytucji publicznych z podmiotami prywatnymi, realizowanych w oparciu o podział zadań i ryzyk do Bazy Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

  1. W Bazie Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (Baza Projektów PPP) uwzględniane są wyłącznie przedsięwzięcia ppp realizowane na podstawie Ustawy z 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz Ustawy z 9 stycznia 2009 r. o koncesjach na roboty budowlane lub usługi.
  2. Przedsięwzięcia ppp, przy realizacji których podpisano więcej niż 1 umowę traktowane są jako pojedynczy projekt.
  3. Przedsięwzięcia ppp, których realizacja podzielona została na oddzielnie fazy, tj. budowa i zarządzanie, a wybór wykonawcy w ramach faz dokonywano na podstawie innych niż ww. podstawy prawne to w Bazie Projektów PPP odnotowywane są tylko te umowy, które dotyczą spełnienia reguły prawnej, wskazanej w pkt. 1.
  4. Przedsięwzięcia ppp, których realizacja jest kontynuowana (podpisano kolejną umowę po zakończeniu poprzedniej) traktowane są jako oddzielne przedsięwzięcia ppp.
  5. Za wartość projektu przyjęto wartość nakładów inwestycyjnych brutto (CAPEX), albo wartość świadczonych usług (OPEX) w przypadku projektów bez nakładów inwestycyjnych.

Pobierz plik:

Baza Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego z podpisanymi umowami 2009-2016, stan na 30 listopada 2016 r. (XLS 240 KB)