Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

07-08-2019

Bazy projektów PPP

Kategoria: Działania Platformy | Dotyczy: horyzontalny

Baza zamierzeń inwestycyjnych PPP oraz Baza projektów PPP z podpisanymi umowami stanowią odpowiednio inwestycyjnych ogłoszonych lub planowanych projektów, jak również zestawienie zawartych umów PPP w Polsce. Obie bazy są cyklicznie aktualizowane przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Baza zamierzeń inwestycyjnych PPP

Baza zawiera zweryfikowaną i aktualną na dzień 30 czerwca 2019 r. listę zamierzeń inwestycyjnych PPP  znanych Ministerstwu Inwestycji i Rozwoju, na etapie przygotowania na wybór partnera prywatnego, jak i planowanych do uruchomienia w najbliższym czasie (w podziale na pomysł, wybór doradców oraz ocenę efektywności). Baza umożliwia filtrowanie i generowanie odpowiednich raportów według dostępnych kryteriów.

W przypadku stwierdzenia konieczności aktualizacji prezentowanych danych prosimy o kontakt z Departamentem Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, Ministerstwa Inwestycji i  Rozwoju na adres: ppp@miir.gov.pl  lub tel. 22 273 79 54. Dodanie nowego zamierzenia jest możliwe poprzez przekazanie na wskazany adres wypełnionego formularza word (DOC 27 KB).


Pobierz plik:

Baza zamierzeń inwestycyjnych PPP - czerwiec 2019 r. (XLS 277 KB)


Baza projektów PPP z zawartymi umowami

Baza przedstawia wszystkie zidentyfikowane przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju na dzień 31 lipca 2019 r. umowy PPP jakie zawarto w Polsce od czasu wejścia w życie ustawy o PPP z grudnia 2008 r. oraz ustawy o koncesjach na roboty budowlane lub usługi z 2009 r. (uchylona) oraz ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi z 2016 r.  Baza umożliwia filtrowanie i generowanie raportów według dostępnych kryteriów, m.in. takich jak, lokalizacja, sektor, status realizacji, model wynagradzania, a także podstawa prawna wyboru partnera prywatnego.  W celu dodania  nowej umowy należy wypełnić formularz word (DOC 30 KB) i przesłać go na adres: ppp@miir.gov.pl.  

Pobierz plik:

Baza projektów PPP z podpisanymi umowami - lipiec 2019 r. (XLS 565 KB)Analiza rynku PPP

Ponadto na podstawie danych z obu baz opracowano raport z rynku PPP składający się z  trzech głównych części tj. analizy realizowanych i zrealizowanych umów, wszystkich wszczętych postępowań na wybór partnera prywatnego oraz analizy zamierzeń inwestycyjnych.   

Pobierz plik:

Analiza rynku PPP za okres od 2009 do 30 czerwca 2019 r. (PDF 2,2 MB)

 

 

 

Logotyp Funduszy Europejskich i Unii Europejskiej

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska