Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

18-09-2017

Bazy projektów PPP

Kategoria: Działania Platformy | Dotyczy: horyzontalny

Baza zamierzeń inwestycyjnych PPP oraz Baza projektów PPP z podpisanymi umowami stanowi zestawienie wszystkich zawartych umów PPP, jak również zamierzeń inwestycyjnych ogłoszonych lub planowanych do ogłoszenia w formule PPP w najbliższym czasie w Polsce. Obie bazy są cyklicznie aktualizowane i weryfikowane przez Ministerstwo Rozwoju.

Baza zamierzeń inwestycyjnych PPP

Baza zawiera zweryfikowaną i aktualną na dzień 30 czerwca 2017 r. listę zamierzeń inwestycyjnych PPP w Polsce znanych Ministerstwu Rozwoju, zarówno już tych oficjalnie ogłoszonych, jak i planowanych do uruchomienia w najbliższym czasie w Polsce (w podziale na analizy przedrealizacyjne, poszukiwanie doradcy i pomysł). Baza umożliwia filtrowanie i generowanie odpowiednich raportów według dostępnych kryteriów.

W przypadku stwierdzenia konieczności aktualizacji prezentowanych danych prosimy o kontakt z Departamentem Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, Ministerstwa Rozwoju na adres: ppp@mr.gov.pl  lub tel. 22 273 79 54. Dodanie nowego projektu jest możliwe poprzez przekazanie na wskazany adres wypełnionych formularzy: fiszka word (DOC 15 KB) oraz fiszka excel (XLS 14 KB).


Pobierz plik:

Baza zamierzeń inwestycyjnych PPP - czerwiec 2017 r. (XLS 118 KB)


Baza projektów PPP z zawartymi umowami

Baza przedstawia wszystkie zidentyfikowane przez Ministerstwo Rozwoju umowy PPP jakie zawarto w Polsce od czasu wejścia w życie ustawy o PPP z grudnia 2008 r. oraz ustawy o koncesjach na roboty budowlane lub usługi z 2009 r. (uchylona) oraz ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi z 2016 r.  Baza umożliwia filtrowanie i generowanie raportów i według dostępnych kryteriów, m.in. takich jak, lokalizacja, sektor, status realizacji, model wynagradzania, a także podstawa prawna wyboru partnera prywatnego.  Projekty zostały zweryfikowane pod kątem rozwiązanych lub nierealizowanych umów. 

Pobierz plik:
Bazy projektów PPP z podpisanymi umowami - czerwiec 2017 r. (XLS 133 KB)Analiza rynku PPP i fiszki projektowe

Dodatkowo na zlecenie Ministerstwa została opracowana szczegółowa Analiza rynku PPP za okres od 2009 r. do 30 czerwca 2017 r. Analiza rynku PPP składa się z trzech głównych części tj. analizy wszystkich wszczętych postępowań, analizy postępowań zakończonych podpisaniem umowy oraz analizy projektów planowanych. Analiza zawiera liczne wykresy, mapy oraz dane statystyczne dotyczące rynku PPP w Polsce.  

Dla każdego projektu, zarówno z zawartą umową, jak i planowanego, opracowana została jednostronicowa fiszka, która zawiera podstawowe informacje o projekcie, w tym  dane kontaktowe do partnera publicznego realizującego lub planującego projekt PPP.

Pobierz pliki:

 

 

Analiza została sfinansowana w ramach projektu „Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi  administracyjne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

 

 

Logotyp Funduszy Europejskich i Unii Europejskiej

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2018

NSS Unia Europejska