Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

28-02-2019

Bazy projektów PPP

Kategoria: Działania Platformy | Dotyczy: horyzontalny

Baza zamierzeń inwestycyjnych PPP oraz Baza projektów PPP z podpisanymi umowami stanowią odpowiednio inwestycyjnych ogłoszonych lub planowanych projektów, jak również zestawienie zawartych umów PPP w Polsce. Obie bazy są cyklicznie aktualizowane przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Baza zamierzeń inwestycyjnych PPP

Baza zawiera zweryfikowaną i aktualną na dzień 31 grudnia 2018 r. listę zamierzeń inwestycyjnych PPP znanych Ministerstwu Inwestycji i Rozwoju, zarówno już tych oficjalnie ogłoszonych, jak i planowanych do uruchomienia w najbliższym czasie w Polsce (w podziale na analizy przedrealizacyjne, poszukiwanie doradcy i pomysł). Baza umożliwia filtrowanie i generowanie odpowiednich raportów według dostępnych kryteriów.

W przypadku stwierdzenia konieczności aktualizacji prezentowanych danych prosimy o kontakt z Departamentem Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, Ministerstwa Inwestycji i  Rozwoju na adres: ppp@miir.gov.pl  lub tel. 22 273 79 54. Dodanie nowego projektu jest możliwe poprzez przekazanie na wskazany adres wypełnionych formularzy: fiszka word (DOC 25 KB).


Pobierz plik:

Baza zamierzeń inwestycyjnych PPP - grudzień 2018 r. (XLS 267 KB)


Baza projektów PPP z zawartymi umowami

Baza przedstawia wszystkie zidentyfikowane przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju na dzień 31 grudzień 2018 r. umowy PPP jakie zawarto w Polsce od czasu wejścia w życie ustawy o PPP z grudnia 2008 r. oraz ustawy o koncesjach na roboty budowlane lub usługi z 2009 r. (uchylona) oraz ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi z 2016 r.  Baza umożliwia filtrowanie i generowanie raportów według dostępnych kryteriów, m.in. takich jak, lokalizacja, sektor, status realizacji, model wynagradzania, a także podstawa prawna wyboru partnera prywatnego.  18 umów rozwiązanych oraz nierealizowanych w PPP zostało wyodrębnionych w oddzielnym arkuszu zestawienia. 

Pobierz plik:

Baza projektów PPP z podpisanymi umowami - luty 2019 r. (XLS 645 KB)


Analiza rynku PPP i fiszki projektowe

Ponadto na podstawie danych z obu baz opracowano Raport rynku PPP za okres od 2009 r. do 31 grudnia 2018 r. składający się z  trzech głównych części tj. analizy wszystkich wszczętych postępowań, analizy postępowań zakończonych podpisaniem umowy oraz analizy projektów planowanych. Analiza zawiera liczne wykresy, mapy oraz dane statystyczne dotyczące rynku PPP w Polsce.  

Dla każdego projektu, zarówno z zawartą umową, jak i planowanego, opracowana została jednostronicowa fiszka, która zawiera podstawowe informacje o projekcie, w tym  dane kontaktowe do partnera publicznego realizującego lub planującego projekt PPP.

Pobierz pliki:

 

 

Analiza została sfinansowana w ramach projektu „Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi  administracyjne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

 

 

 

 

Logotyp Funduszy Europejskich i Unii Europejskiej

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska