Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

Wspierane projekty PPP

 

Platforma PPP wspiera projekty pilotażowe wdrażane w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego w wybranych sektorach, najważniejszych z punktu widzenia rozwoju regionalnego i polityki spójności. Wsparcie, mające na celu skuteczną realizację projektów, ma charakter finansowy - w zakresie zapewnienia doradztwa prawnego, ekonomiczno-finansowego i technicznego przed ogłoszeniem postępowania przetargowego (analiza ryzyka, badanie rynku potencjalnych partnerów, public sector comparator, memorandum informacyjne, ogłoszenie), oraz merytoryczny, świadczony przez pracowników Ministerstwa Rozwoju w ramach prac zespołów projektowych, w trakcie negocjacji z partnerami prywatnymi. 

Na bazie doświadczeń z wybranych przedsięwzięć pilotażowych, sporządzana  jest dokumentacja wzorcowa, która może być wykorzystywana podczas przygotowywania podobnych inwestycji.  Wsparcie przygotowania projektów pilotażowych oraz wypracowanie standardów postępowania i dokumentacji finansowane jest przez MR ze środków pochodzących z projektów pomocy technicznej.


  

Gospodarka odpadami

 Drogi

Ochrona zdrowia

Budynki kubaturowe

 

Efektywność energetyczna

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska