Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


05-02-2014

Dokumenty


System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania

Na podstawie przygotowanych przez doradców materiałów wytworzonych na zlecenie MRR oraz materiałów wygenerowanych w trakcie trwania procedury o zamówienie publiczne na wybór partnera prywatnego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przygotowało i opublikowało dokumentację dotyczącą procesu przygotowania transakcji publiczno-prywatnej w projekcie „System gospodarki odpadami dla miasta Poznania” (nr POIiŚ 2.1 – 13).

Dla właściwego zobrazowania sekwencji działań podejmowanych przez Beneficjenta, poniżej opublikowane materiały zostały przyporządkowane do poszczególnych etapów. W nawiasie podano ramowe terminy prowadzonych prac, w wyniku których wytworzono określone dokumenty.

W celu zapoznania się z opisem dokumentacji oraz materiałami źródłowymi, należy kliknąć na jeden
z poniższych etapów (linków):

Należy mieć na uwadze, że proces przygotowania projektu przez Beneficjenta rozpoczął się przed zaangażowaniem MRR. W związku tym dostęp do części dokumentacji wytworzonej przed 2011 r. możliwy jest za pośrednictwem serwisu internetowego Beneficjenta, który dedykowany jest projektowi.

 

Raporty i publikacje poświęcone sektorowi gospodarki odpadami:
 

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska