Menu


28-08-2013

O sektorze


Sektor efektywności energetycznej


Sektor efektywności energetycznej (EE) został wybrany przez Platformę PPP jako jeden z najważniejszych obszarów wsparcia z punktu widzenia rozwoju regionalnego i polityki spójności. W chwili obecnej wsparcie to ma charakter horyzontalny.

Realizacja projektów ppp w tym sektorze może odegrać znaczącą rolę w wypełnieniu przez Polskę obowiązków redukcji zużycia energii, nałożonych w przyjętej w październiku 2012 r. dyrektywie Komisji Europejskiej (KE) w sprawie efektywności energetycznej, realizującej cele Strategii KE Europa 2020. Z doświadczeń innych krajów w dziedzinie EE wynika, że projekty ppp mogą istotnie ułatwić uzyskanie wymaganych oszczędności energii w sektorze publicznym.

Celem głównym zadania jest udzielenie wsparcia jednostkom samorządu terytorialnego w szczególności w zakresie projektów:

  • oświetlenia ulicznego,
  • termomodernizacji budynków użyteczności publicznej,
  • innych działań związanych z efektywnością energetyczną.

Działania Platformy PPP w sektorze skupiają się na współpracy z podmiotami krajowymi odpowiedzialnymi za podejmowanie działań w tym sektorze, w szczególności Krajową Agencją Poszanowania Energii oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz na działalności informacyjno-promocyjnej, w tym promowanie dobry i sprawdzonych praktyk poprzez publikowanie raportów (np. doświadczenia z projektu w Karczewie) oraz organizację warsztatów (w Warszawie w dniach 28-29 kwietnia 2011 r. i 18 grudnia 2012 r. oraz we Wrocławiu 8 maja 2013 r.)  o tematyce efektywności energetycznej skierowanych do podmiotów publicznych zainteresowanych przygotowaniem i realizacją projektów w tym sektorze.