Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


02-01-2013

Dokumentacja przetargowa dla małych projektów

 

Dokumentacja wzorcowa do procedury przetargowej dla małych projektów ppp w zakresie

oświetlenia ulicznego

 

Spis dokumentów oraz warunki korzystania z publikacji Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (107 KB)

 

Nr

Nazwa dokumentu

Przygotowanie procedury udzielenia zamówienia

V 1 (k)

Zestawienie danych na podstawie dokumentacji powykonawczej Plik w formacie DOC otwiera się w nowym oknie (68 KB)

Przetarg  

T 1 (k)

Ogłoszenie o zamówieniu Plik w formacie DOC otwiera się w nowym oknie (183 KB)

T 2 (k)

Informacja dla uczestników przetargu Plik w formacie DOC otwiera się w nowym oknie (92 KB)

T 3 (k)

Formularz dla oferentów Plik w formacie DOC otwiera się w nowym oknie (195 KB)

T 4 (k)

Formularze. Ocena wniosków złożonych przez oferentów Plik w formacie DOC otwiera się w nowym oknie (100 KB)

T 5 (k)

Pismo odmowne - przetarg Plik w formacie DOC otwiera się w nowym oknie (69 KB)

Wymogi_dotyczące_oferty

A 1 (k)

Zaproszenie do składania ofert Plik w formacie DOC otwiera się w nowym oknie (81 KB)

A 2 (k)

Dokument programowy Plik w formacie DOC otwiera się w nowym oknie (82 KB)

A 3 (k)

Informacja dla oferentów Plik w formacie DOC otwiera się w nowym oknie (122 KB)

A 4 (k)

Umowa o świadczenie usługi oświetlenia. System kar umownych Plik w formacie XLS otwiera się w nowym oknie (211 KB)

A 4 (k)

Umowa o świadczenie usługi oświetlenia Plik w formacie DOC otwiera się w nowym oknie (58 KB)

A 5 (k)

Formularz. Uwagi oferentów. Dokumenty ekonomiczne Plik w formacie XLS otwiera się w nowym oknie (51 KB)

A 6 (k)

Formularz. Uwagi oferentów. Dokumenty prawne Plik w formacie XLS otwiera się w nowym oknie (51 KB)

A 7 (k)

Formularz. Uwagi oferentów. Dokumenty techniczne Plik w formacie XLS otwiera się w nowym oknie (51 KB)

A 8 (k)

Formularz ofertowy Plik w formacie XLS otwiera się w nowym oknie (55 KB)

A 8 (k)

Wytyczne w sprawie ustalania kosztów Plik w formacie DOC otwiera się w nowym oknie (199 KB)

A 9 (k)

Formularz. Montaż nowych urządzeń. Demontaż. Przebudowa. Modyfikacja Plik w formacie XLS otwiera się w nowym oknie (72 KB)

A 10 (k)

Opis techniczny urządzeń Plik w formacie DOC otwiera się w nowym oknie (155 KB)

A 11 (k)

Specyfikacja rezultatów. Standardy budowlane Plik w formacie DOC otwiera się w nowym oknie (132 KB)

A 11 (k)

Specyfikacja rezultatów. Zarządzanie Przedsiębiorstwem Plik w formacie DOC otwiera się w nowym oknie (111 KB)

A 11 (k)

Specyfikacja rezultatów. Konserwacja Plik w formacie DOC otwiera się w nowym oknie (97 KB)

A 11 (k)

Specyfikacja rezultatów. Katalog opraw oświetleniowych Plik w formacie DOC otwiera się w nowym oknie (116 KB)

A 12 (k)

Matryca oceny ofert Plik w formacie DOC otwiera się w nowym oknie (79 KB)

A 13 (k)

Formularz. Ocena ofert Plik w formacie XLS otwiera się w nowym oknie (61 KB)

A 14 (k)

Pismo odmowne  Plik w formacie DOC otwiera się w nowym oknie (68 KB)

A 15 (k)

Pismo w sprawie udzielenia zlecenia Plik w formacie DOC otwiera się w nowym oknie (72 KB)

 

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska